BIBLIOGRAFÍA


A Nosa Terra
Aboal Férnández, R. e Cobas Fernández, I. 1999: En TAPA: Sondeos en el yaciemiento romano-medieval de As Pereiras.
Aboal Fernández, R., Ayán Vila, X. e Prieto Martínez, M.P. 2003: En CAPA: El área arqueológica de O Peto (Vedra, A Coruña).
Aboal Fernández, R. e Castro Hierro, V. 2006: O castro de Montealegre (Moaña, Pontevedra). 
Abraria Pérez, M.A. 2005: La muerte de cara y la cara de la muerte. Empotramiento y exposición de cráneos humanos en trs recintos sagrados rurales de la provincia de Lugo. Análisis cultural.  
Acuña Castroviejo, F; Casal García, R; Rodríguez Souto, S. e Vázquez Dominguez, V.M. 2008: En Gallaecia: A comarca de A Fonsagrada na antigüidade. Aproximación ao seu estudo: o castro de moreira (Lamas de Moreira, A Fonsagrada, Lugo).
Acuña Castroviejo. 1980: La Galicia Romana.
Acuña Castroviejo, F.: No Boletín do Museo do Castro de Viladonga: Unha nova inscrición votiva do Convento Lucense en Vicinte (Outeiro de Rei, Lugo).
Agrafoxo Pérez, S. 1986: Prehistoria e arqueoloxía da Terra do Barbanza.
Agrafoxo Pérez, S. 1989: O poboamento castrexo na rexión occidental da provincia da Coruña.
Agrafoxo Pérez, S. 1991: A Cultura Castrexa nos concellos de Outes, Muros e Carnota.
Alba Núñez, A. 1984: Campo Lameiro, donde la historia de las raíces de Galicia se escribió en piedra.
Alfayé Villa, S. 2013: Sobre iconografía y teonimia en Noroeste Peninsular.
Alonso Braña, J.J.: La forma de un contexto tumular. Resultados de una prospección arqueológica realizada en el concello de A Baña.
Alonso Fernández, A. 2014: O uso das pedrafitas no Neolítico galego. Estudo das pedrafitas de Observación Astronómica e das Pedrafitas Fálicas.
Alonso Romero, F. 2007: Análisis etnográfico y arqueológico de una Diosa Madre en el petroglifo del Outeiro do Filladuiro en Mallou (Carnota, A Coruña): Coviñas y círculos.
Alonso Romero, F.: Las creencias astrales y el camino jacobeo hasta Finisterre.  
Alvarado Blanco, S., Durán Fuentes, M. e Nardiz Ortiz, C. 1989: Pontes históricas de Galicia.
Álvarez Núñez, A.: No Boletín do Museo Provincial de Lugo: Castro de Barán 91 (Informe de la primera intervención arqueológica).
Amado Reino, X., Martínez López, M.C. e Lima Oliveira, E. 2000: En TAPA: La Arqueología en la gasificación de Galicia 8: Corrección de Impacto del gaseoducto de transporte Vilaba-Valga.
Amado Reino, X., Mañana Borrazás, P., Ballesteron Arias, P. 2001: En TAPA: La Arqueología en la Gasificación de Galicia 14: Corrección de Impacto de las redes y ramales de A Coruña.
Andrade Cernadas, J.M. 1995: Monxes e mosteiros na Galicia medieval. 
Ares Vázquez, N. 2012: En Lucensia: Toponimia do concello de Agolada.
Arias Vilas, F., Le Roux, P., e Tranoy, A. 1979: Inscriptions romaines de la province de Lugo.
Arias Vilas, F. 1980: Unhas inscricións inéditas en Pacios (Begonte, Lugo).
Arias Vilas, F. 1992: A Romanización de Galicia.
Arias Vilas, F.: Xacementos arqueolóxicos e achados epigráficos en Galicia. 
Arizaga Castro, A.; Fábrega Álvarez, P; Ayán Vila, X; Rodríguez Paz, A. (2006): En Cuadernos de Estudios Gallegos: A apropiación simbólica da cultura material castrexa na paixaxe cultural dos Chaos de Amoeiro (Ourense, Galicia).  
Armada Pita, X.L. 2003: El culto a Santa Eulalia y la cristianización de la Gallaecia, algunos testimonios arqueológicos.
Armada Pita, X.L. 2005: Nueva inscripción a los Lares Viales procedente de Somede (As Pontes de García Rodríguez, A Coruña).     
Armesto, V. 1994: Galicia Feudal. 
Asociación Cultural A Curuxa. 2008: Mapa histórico-artístico do concello do Vicedo.
Asociación para o desenvolvemento do país do Bibei-Ribeira Sacra. 1999: Mapas turísticos do País do Bibei e da Ribeira Sacra.
Asociación Cultural Obradoiro da Historia: Historia da Peneda de Guntín ou dolme de Aiazo.
Ayán Vila, J.M. e Amado Reino, X.: En TAPA: La Arqueología en la Gasificación de Galicia 6: Estudio de Evaluación de Impacto.
Ayán Vila, X.M. 2005: Etnoarqueoloxía e microhistoria dunha paisaxe cultural: a parroquia de San Pedro de Cereixa (Pobra do Brollón, Lugo).
Ayán Vila, X.M. 2005: En Encontros coa etnografía: Os castros despois dos castros: Un espazo simbólico na paisaxe rural tradicional galega.
Balboa Salgado, A. 1996: Gallaecia nas fontes clásicas.
Ballesteros Arias, P. 2009: En Cadernos de Estudos Galegos: O aproveitamento do mar ao longo do tempo. A documentación do xacemento romano do Canexol (Illa de Ons, Bueu).
Balseiro, A.: No Boletín do Museo Provincial de Lugo: A ourivería na Idade do Bronce.
Baños Rodríguez, G. 1994: Corpus de inscricións romanas de Galicia: Provincia de Pontevedra.  
Baños Rodríguez, X. 1996: Antas e pedrafita de Galicia, guía para a súa localización.
Barandela Rivero, I. e Lorenzo Rodríguez, J.M. 2005: Petroglifos de Ourense. Reflexións a un primeiro reconto da arte rupestre prehistórica na provincia. 
Barandela Rivero, I. e Lorenzo Rodríguez, J.M. 2009: No Boletín Auriense: Análisis especial del Arte Rupestre en A Mezquita.
Barandela Rivero, I. e Lorenzo Rodríguez, J.M. 2007: En Raigame: O Santiago Matamouros. as ferraduras e a construción simbólica do espacio por terras da Mezquita. 
Barandela Rivero, I. e Lorenzo Rodríguez, J.M.: En Minius: Apuntes para o estudio da arte rupestre na provincia de Ourense. 
Barreiro Fernández, J.R. 1986: Historia de A Coruña.
Bello Diéguez, J.M., Criado Boado, F. e Vázquez Varela, J.M. 1987: La cultura megalítica de la provincia de A Coruña y sus relaciones con el marco natural: implicaciones socioeconómicas. 
Blanco Freijeiro, A. 1956: No Carderno de Estudos Galegos: Cabeza de un castro del Narla.  
Blanco-Rotea, R. 2009: En CAPA: Trabajos arqueológicos realizados en el transcurso de la redacción del Plan Director de las Fortalezas Transfronterizas del Tramo Bajo del Río Miño.
Boga Moscoso, R. 1997: Dólmenes de Galicia: Arquitectura das grandes pedras. 
Boletíns da Comisión Provincial de Monumentos Históricos e Artísticos de Lugo.  
Boletíns da Comisión de Monumentos de Ourense.  
Boletíns do Museo Provincial de Lugo.  
Bonilla Rodríguez, A., Parga Castro, A. e Torres Álvarez, A.: No Boletín do Museo Provincial de Lugo: Prospección intensiva de grabados rupestres en el ayuntamiento de Rianxo (A Coruña).
Bouza Brey, F. 1944: En Cuadernos de Estudios Gallegos: Castros de la comarca de La Estrada.
Bouza Brey, F. e López Cuevillas, F. 1927: En Nós: Prehistoria e folclore do Barbanza.
Bouza Brey, F. 1943: No Boletín da Comisión de Monumentos de Lugo: Grabados rupestres serpentiformes de las tierras de Lugo. 
Bouza Brey, F. 1944: Ara romana inédita de Matalobos (A Estrada).   
Bouza Brey, F. e Sobrino Lorenzo, R. (1968): El petroglifo del Monte dos Vilares en Puente Cesures (Pontevedra)
Bouza Brey, F. e D´ors, A.: Inscripciones romanas de Galicia
Broz Rey, X.M. 1992: Moimentos da Terra de Melide.
A Bufarda do Mouro: Mámoas e castros da comarca dos Ancares.
A Bufarda do Mouro: Patrimonio do Concello do Vicedo.
Buxán, C. 1989: Guía dos Castros de Lalín.
Caballero Zoreda, L. e Sánchez Santos, J.C. 1990: Reutilizaciones de material romano en edificios de culto cristiano
Cabanas López, F. 2012: Camino Norte a su paso por el municipio de Curtis. Guía del peregrino a Santiago de Compostela.
Cabeza Quiles, F. 1992: Os nomes de lugar.
Cabeza Quiles, F. 2000: Os nomes da terrra.
Cabrejas Dominguez, E., Mañana-Borrazás, P. e Seoane Veiga, Y. 2009: Nos Cadernos de Estudos Galegos: Achado dunhas lousas con arte megalítico en Fonte Tourón (Lalín, Pontevedra).
Cabrejas Dominguez, E. 2010: En Cadernos de Arqueoloxía e Patrimonio (CAPA): As paixaxes culturais de montaña en Galicia: coñecemento e xestión en parques eólicos.
Cabrejas Dominguez, E. baixo a dirección de Felipe Criado Boado. 2002: A Arqueoloxía no plano eólico de Galicia: Estudios de corrección do impacto.
Cacheda Pérez, M. 2004: En CAPA: A Arqueoloxía no Plan Eólico de Galiza: Estudos de Impacto Arqueolóxico.  
Caixa Galicia. 1988: Rutas de Caixa Galicia.
Calo Lourido, F. 1990: Das orixes á romanización.
Calo Lourido, F. 1992: A Cultura Castrexa. 
Calo Lourido, F. 1994: Arte castrexa: ecultura e decoración arquitectónica.  
Campos Pérez, A. (O Colado do Vento), 2011: Petróglifos de Sober.
Cano Pan, J.A. e Presedo Garazo, A.: No Boletín do Museo Provincial de Lugo: La fortaleza medieval de Pena Aguieira y la Revuelta Irmandiña: Análisis arqueológico y estudio de la coyuntura sociopolítica en las tierras de Sarria a finales de la Edad Media - S. XV.
Carballo González, G. e Franco Maside, R.M.: O balnerario de Carballo segundo as fontes do Arquivo do Reino de Galicia (unha escavación arqueolóxica no século XVIII). 
Cardim Ribeiro, J. (2010): Algumas consideraçoes sobre a inscriçao en "lusitano" descoberta en Arronches.  
Caridad Arias, J.: Cultos y divinidades en la Galicia prerromana a través de la toponimia.
Caridad Arias, J. 1995: Toponimia y mito; el origen de los nombres.
Caridad Arias, J. 2006: Toponimia céltica de Galicia.
Carneiro Rey, J.A.: O castro de Piñeiro (Península de Ares-Mugardos).
Caneiro Rey, J.A. e Fábregas Valcarce, R. 2003: en Gallaecia: O petroglifo de Chamorro (San Salvador de Serantes, Ferrol). 
Caneiro Rey, J.A. e Serrano Otero, J.: Cerdido: patrimonio arqueolóxico-etnográfico.   
Carneiro Rey, J.A. e Serrano Otero, J.: En Cátedra. Revista Eumesa de Estudios: Arqueoloxía e paisaxe. O Arco Ártabro desde a prehistoria recente ata o medievo. 
Carré Aldao, E: Geografía del reino de Galicia.  
Carrera Ramírez, F., Costas Goberna, F. e Peña Santos Antonio de la. 2002: Grabados rupestres en Galicia: características generales y problemática de su gestión.
Casal, R; Acuña, F; Martínez, J.R. e Santamaría, S.: V campaña de intervención no castelo da Rocha Forte (Santiago de Compostela). Novas preliminares da actuación no ano 2006.
Casal Chico, C. 2014: En Corga: A ara votiva de Adai e a promesa a Mercurio.
Castro Pérez, L. 1990: Os torques prehistóricos. 
Cegarra, B. 1992: Guía da arte de Galicia.
Clube de Espeleoloxía Mauxo de Vigo. 2000: Melgotos de Pardollán. Melgotillos de oro. Pardollán, Rubiá (Ourense).
Coedo Novo, J. L. 1997: Os Ancares.
Comendador Rey, B. 1997: Los inicios de la metalurgia en el noroeste de la Península Ibérica.
Comendador Rey, B., Ferrer Cruz, J., Vázquez Collazo, S. 2007: No Anuario Brigantino: Os castros do concello de Oleiros.
Concellos de Galiza: Información urbanística (PXOM).
Consellería de Cultura e outros. 2002: Guía turística de Lugo.
Corominas, J. e Pascual J.A. 1980-1991: Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico.
Correa, J.F.: Os petroglifos das comarcas do Eume e Betanzos. Estudio comparativo.
Costas Goberna, J. 1985: Petroglifos del litoral sur de la ría de Vigo.
Costas Goberna, J., Novoa Álvarez, P. e Albora Morán, J.M. 1994: En Brigantium: Los grabados rupestres de Pena dos Chaos y Pena da Moura en San Fiz de Amarante (Antas de Ulla-Lugo).
Costas Goberna, J. e Novoa Álvarez, P. 1993: Los grabados rupestres de Galicia.
Couceiro Freijomil, A. 1981: Historia de Pontedeume y su comarca.
Criado Boado, F. 1980: En Brigantium: Catalogación de mámoas en los municipios de Curtis, Sobrado y tierras adyacentes.
Criado Boado, F. e Cabrejas Domínguez, E. (Coordinadores). 2005: En TAPA: Obras públicas e patrimonio: Estado arqueolóxico do corredor do Morrazo. 
culturagalega.org 
Daviña Sáinz, S.: No Anuario Brigantino: El monasterio de las Cascas.
De Lombera Hermida, A.: O retorno ás cavernas. As investigacións arqueolóxicas nas cavidades de Galicia
Delgado Gómez, J.: El complejo de Temes: los documentos cristianos, iconográfico uno, y epigráfico otro, más antiguos de Galicia. 
D´Emilio, J.: Inscriptions and the romanesque church: patrons, prelates, and crafts men in romanesque Galicia 
Deputación provincial de A Coruña: Información turística.
Deputación provincial de Lugo: Suplemento informativo LUCUS: O Incio (Lugo).
Deputación provincial de Lugo. 1998: Sober (Lugo).
Deputación provincial de Lugo: Información turística.
Deputación provincial de Ourense: Mapa da provincia de Ourense.
Deputación de Ourense: Información turística.
Deputación provincial de Pontevedra: Información turística.
Diario de Ferrol
Diario de Pontevedra
Díaz Añel, A. 1993: Támega, por un valle de civilizaciones milenarias.
Díez del Corral Corredoira, P. (2004): En Gallaecia: El mar en el fin del mundo: Océano en la musivaria de Gallaecia.
Diez Platas, F. 2002: Breviario de imágenes de los dioses y el mito en la Galicia romana.
Diz Novo, P. 1981: Guía de la comarca eumea.
Domínguez Fontela, J.: El castro de El Rosal.
Donapetry Iribarne Garay, J. 1991: Edición facsímile: Historia de Vivero y su concejo. 
Durán Fuentes, M. (2008): Marcas y grafitos en las obras públicas romanas
Edicións A Nosa Terra. VV.AA.: Prehistoria. Arte castrexa. Arte da romanización.
Edicións Ir Indo. 1998: Galicia a fondo (guía).
Edicións Ir Indo. 1998: Terras do Deza.
Eguileta Franco, J.M. 1994: Sarreaus, entre a chaira e a montaña.
Eguileta Franco, J.M. 1994: Muíños arqueolóxico: os megalitos de Muíños.
Eguileta Franco, J.M. 1999: A Baixa Limia galega na prehistoria recente.
Eiroa, J. e Rey, J. 1984: Guía dos petroglifos de Muros.
El Progreso
Emproga S.L. 2001: En Ancares con los cinco sentidos.
Erias, A. e Pena, A. 1995: Unha estación rupestre nas Mariñas de Betanzos: As Travesas. 
Erias Martínez, E. 1984: No Anuario Brigantino: Tres asuntos mariñáns.  
Erias Martínez, A. 1991: O xacemento arqueolóxico de Paleo (Carral).
Fabeiro Gómez, M. 1994: Páxinas históricas de Muros.
Fábregas Valcarce, R. 1992: Nuevos útiles perforados del interior de Galicia: una reflexión sobre el momento epimegalítico.
Fábregas Valcarce, R. 1996: Os primeiros poboadores de Galicia. O Paleolítico.
Fábregas Valcarce, R. 2001: Los petroglifos y su contexto.
Fábregas Valcarce, R.; Rodríguez Rellán, C. e Rodríguez Álvarez, E. 2009: En Gallaecia: Representacións de armas no interior de Galicia (comarca de Deza, Pontevedra). Unha reflexión sobre a distribución e cronoloxía destes motivos.
Fariña Busto, F. 1991: En Cuadernos de Estudios Gallegos: Dos notas a propósito de Castromao (Celanova, Ourense).
Fariña Jamardo, J. 1991: Os concellos galegos.
Faro de Vigo
Fatás, G. e Borrás, G.M.1980: Diccionario de Términos de Arte.
Fernández Carrera, X. e Rivadulla, X.E. 1992: Muxía e o seu concello.
Fernández Castro, J.A. 2008: En A Estrada, miscelánea histórica e cultural: Gravados rupestres na Estrada; da Idade do Bronce aos nosos días.
Fernández Malde, A. 1993: No Anuario Brigantino: Petroglifos de Pena Furada (Figueiras-Coirós). 
Fernández Malde, A. et alii (2011): A Vía per loca marítima ao seu paso polo territorio Mariñas-Betanzos.  
Fernández Manzanal, R. 1986: Itinerarios polo concello da Estrada. 
Fernández Nogueira, F. J. 2009: En Glaucopis: O oppidum prerromano de San Martiño dos Ladróns.  
Fernández Pérez, J. 1989: En Cadernos do Instituto de Estudos Valdeorreses: Yacimientos arqueológicos en el municipio de Larouco.
Ferreira, I., Lourenzo, M. e Pisón, X. (2010): Arqueoloxía do Valadouro. Prehistoria.
Ferro Couselo, S. 1952: Los petroglifos de término y las insculturas rupestres de Galicia.
Figueira Tenreiro, S. e Pernas Bermúdez, C.: No Boletín do Museo Provincial de Lugo: Proxecto de dinamización das terras da Carba e Monseivane.
Filgueira Rey, A.I. e Rodríguez Fernández, T. 1994: Túmulos y petroglifos. La construcción de un espacio fumerario. Aproximación a sus implicaciones simbólicas. Estudio en la Galicia Centro-Oriental: Samos y Sarria.
Filgueira Valverde, J. e García Alén, A. 1975: Adiciones a la carta arqueológica de provincia de Pontevedra. Inventario de localidades con hallazgos.
Filgueira Valverde, J. e García Alén, A. 1977: Inventario de Monumentos Megalíticos.
A Fornela (Grupo de Traballo). 1996: Antas e pedrafitas de Galicia.
Fraguas y Fraguas, A. 1973: La Galicia insólita.
Franco Maside, R.M. 2003: En Gallaecia: Noticia sobre un novo achádego epigráfico romano en San Pedro de Oleiros (Ribeira, A Coruña).
Franco Maside, R.M.: Rutas naturais e vías romanas na provincia de A Coruña.
Fundación Barrié: Catalogación do patrimonio cultural da Alta Limia.
Fundación para o desenvolvemento comarcal do Ribeiro: Mancomunidades do Ribeiro: O Ribeiro. 
Galicia Confidencial 
Galicia Hoxe
Gallego Dominguez, O. 1988: Organización administrativa y territorial de la antigua provincia de Ourense.  
Galván Malagón, C. J. 2011: Arquitectura militar y aspectos constructivos de las fortalezas bajomedievales. Origen, función, contexto y evolución de las fortalezas de Altamira, Vimianzo y Cira.
García Alén, A. e De la Peña Santos, A. 1981: Grabados rupestres de la provincia de Pontevedra. 
García Álvarez, R.: Castros de un valle gallego (los del Ribero de Avia, Orense).  
García y Bellido, A.: Nuevos documentos militares de la Hispania romana.
García Fernández-Albalat, B. 1990: Guerra y religión en la Gallaecia y la Lusitania antiguas. 
García Martínez, M.C.: No Boletín da Comisión de Monumentos de Lugo (1969-1970): Sobre la tipología de los grabados rupestres lucenses
García Martínez, S.M.: La implicación del colectivo femenino en los cultos indígenas y latinos del Conventus Bracaraugustanus.  
García Pardo, G.: Mapa turístico montañero Serra do Courel.
García Quintela, M.V.: Os gravados da Ferradura: entre o Sol e os Santos.
García Vuelta, O. e Armada Pita, X.L. 2003: En Brigantium: Documentación y arqueología do oro castreño: acerca de F. Maciñeira y el torques de Capelada (San Xiao de Montoxo, Cedeira, A Coruña).
Gil Agra, D.: En Minius II e III: A Estación de grabados rupestres ó aire libre de Brañas das Pozas (Porto do Son). 
Giles Pacheco, F. et alii: Poblamiento paleolítico en la cuenca media-baja del río Miño. Sector La Guardia-Tuy (Pontevedra)-Cortegada (Orense). Secuencia cronoestratigráfica
Gómez Vila, J. 2004: En Gallaecia: Dedicatoria a los Lares Viales en la provincia de Lugo.
Gómez Vila, J.: Un nuevo miliario anepígrafe en Sta. Eulalia de Esperante (Lugo).
Gómez Vila, J. 2005: En Actas do III Congreso del Neolítico en la Península Ibérica: Caminos y túmulos. Aproximación al estudio de los caminos megalíticos en el noroeste peninsular.
Gómez Vila, J. 2005: Tese doutoral: Vías romanas de la actual provincia de Lugo
Gómez Vila, J. 2014: En Corga: Os castros da Terra do Corgo.
González Aguiar, B. 2012: Grabados rupestres en el sur de la provincia de Lugo.  
González Fernández, A. e Ricart Guillot, S. (1997): En Cátedra. Revista eumesa de estudos: A ordenación do territorio presente a través da afirmación do espacio pasado. O patrimonio arqueolóxico en Pontedeume. 
González Iglesias, M.E., Prol Cid R.M. e Siles González, J.: No XI congreso nacional y VI internacional de historia de la enfermería: Los cuidados de enfermería en el Ourense de la primera mitad del siglo XX.  
González Paz, C.A.: No Boletín do Museo provincial de Lugo: El castillo de Peñaflor (Riotorto-Lugo): iglesia y nobleza en la Mariña Lucense a finales de la Edad Media.
González Paz, C.A. 2007: En Rudesindus: Catro exemplos de fortificacións altomedievais galegas do século X: Castellum Aranga, Castellum Mirei, Castellum Berreti e Castellum de Citofacta. 
González Paz, C.A. 2008: Nas I Xornadas da Histoia de Riotorto: Riotorto na Idade Media: territorio, poder e fortificacións.
González Pérez, C. (2017): Cenlle: Historia e patrimonio. 
González Reboredo, X.M. (1969) Nos Cadernos de Estudos Galegos: Estaciones de arte rupestre del Incio
González Reboredo, X.M.: Petroglifos da provincia de Lugo.
González Reboredo, X.M. 1970: No Boletín da Comisión provincial de monumentos Históricos e Artísticos de Lugo: Miscelánea Arqueolóxico de tierras lucenses.
González Rodríguez, M.C. 2010: Problemas de división y restitución de nombres de divinidades indígenas en la epigrafía votiva del noroeste español: el ejemplo de Couxil (Cartelle, Ourense-Hispania Citerior).
González Ruibal, A. 2006: En Brigantium: Galaicos, poder y comunidad en el Noroeste de la Península Ibérica (1200 a.C. - 50 d.C.)
Grande Rodríguez, M. 2004: A Civitas Lemavorum: estudo arqueohistórico do hábitat e ocupación do territorio lemavo en época romana.
Grupo de Arqueoloxía da Terra de Trasancos. 1997: No Anuario Brigantino: Túmulos prehistóricos no concello de Ferrol.
Grupo de Arqueoloxía da Terra de Trasancos. 1998: No Anuario Brigantino: Gravados rupestres na parroquia de Sta. Mª de Ois (Coirós-A Coruña).
Grupo de Arqueoloxía da Terra de Trasancos. 1998: No Anuario Brigantino: Túmulos prehistóricos no concello de Narón.
Grupo de Arqueoloxía da Terra de Trasancos. 2000: No Anuario Brigantino: O tesouro de Bedoya: análise de localización.
Grupo de Arqueoloxía da Terra de Trasancos. 2004: No Anuario Brigantino: Túmulos prenhistóricos no Concello de Monfero.
Grupo de Arqueoloxía da Terra de Trasancos. 2003: No Anuario Brigantino: Gravados rupestres na comarca do Baixo Eume.
Grupo de Arqueoloxía da Terra de Trasancos. 2005: Túmulos prehistóricos no concello de Pontedeume.
Grupo de Arqueoloxía da Terra de Trasancos: 2006: Gravados rupestres no Couto dos Golpes (Santa Cruz do Salto, concello de Cabanas.
Grupo de Arqueoloxía da Terra de Trasancos. 2007: No Anuario Brigantino: Túmulos prehistóricos no concello de Cabanas (A Coruña).
Grupo de Arqueoloxía da Terra de Trasancos. 2008: No Anuario Brigantino: O Monte da Calvela: unha estación rupestre singular no concello de Vilarmaior.
Grupo de Arqueoloxía da Terra de Trasancos. 2010: No Anuario Brigantino: Túmulos prehistóricos no concello de Irixoa (A Coruña).
Grupo de Arqueoloxía da Terra de Trasancos. 2009: No Anuario Brigantino: Novos gravados rupestres nas parroquias de Torres e Vilamateo. Concello de Vilarmaior (I).
Grupo de Arqueoloxía da Terra de Trasancos. 2011: No Anuario Brigantino: Novos gravados rupestres nas parroquia sde Vilarmaior, Torres e Vilamateo. Concello de Vilarmaior (II).
Grupo de Arqueoloxía da Terra de Trasancos. 2012: No Anuario Brigantino: Gravados rupestres no concello de Irixoa (A Coruña). 
Grupo de Arqueoloxía da Terra de Trasancos. 2013: No Anuario Brigantino: Túmulos prehistóricos do concello de Vilarmaior (A Coruña). 
Grupo de Arqueoloxía da Terra de Trasancos. 2014: No Anuario Brigantino: Túmulos prehistóricos dos concellos de Neda, Fene, Mugardos e Ares (A Coruña).  
Guitián Castromil, J. e Guitián Rivera, X. 2000: No Anuario Brigantino: Contribución á carta arqueolóxica da Península do Barbanza: dezasete petroglifos e unha mámoa -inéditos- do Concello de Porto do Son (A Coruña).
Guitián Castromil, J. e Guitián Rivera, X. 2001: Arte rupestre do Barbanza.
Guitán Castromil, J. e Guitián Rivera, X. 2001: Un acoutamento medieval na comarca compostelá.
Hervella Vázquez, J. e González García, M. 1995: Vilamarín: percorrido pola historia e a arte dunha terra cercana. 
Herves Raigoso, F. e Meijide Cameselle, G.: O culto ás Ninfas nas termas de Lugo.  
Hidalgo Cuñarro, J.M.: Los juegos de tablero medievales de la catedral de Ourense. 
Instituto de Estudos Miñoranos. 2009: Marabillas do Patrimonio de Nigrán.
Ladra Fernández, L. 2005: No Anuario Brigantino: Dous novos torques en Vilar do Monte (San Fiz de Reimóndez, Sarria, Lugo).
Ladra Fernández, L.: No Boletín do Museo Provincial de Lugo: Ouros nos desterros: notas encol de dous conxuntos inéditos de ourivería castrexa actualmente despositados no M.A.N.
La Región
La Voz de Galicia
Lamas Bértolo, J. e García Valdeira, M. 2000: En Minius: O fenómeno tumular do Concello de Beariz.
Lanza Álvarez, F. 1991: Ribadeo antiguo.
Laredo Verdejo, X.L. 1995: Pontevedra e provincia.
Laredo Verdejo, X.L. 1995: Rías Baixas e Barbanza.
Laredo Verdejo, X.L. 1996: Lugo e provincia.
Laredo, X.L. e Vázquez, E. 1993: O Camiño de Santiago por Galicia.
Lestón Mayo, M.A. e Torrado Cespón, M. 2011: No Anuario Brigantino: El altar rupestre de "A Pedra da Pía" (Esteiro, Muros, Galicia).
Lima Oliveira, E. e Prieto Martínez, M.P. 2002: En TAPA: La arqueología en la gasificación de Galicia 16: Excavación del xacimiento del Monte Buxel.
López Arias, X.: No Boletín do Museo provincial de Lugo: O mosteiro de Santa María de Castro de Rei (Paradela).
López Barredo, L. 2012: En Lucensia: Iglesia románica de Moneixas (Lalín, Pontevedra). Restos arqueológicos y textos sobre su historia.   
López Carreira, A. 1999: A cidade medieval galega.
López Carreira, A. 2003: Os Reis de Galicia.
López Cordeiro, M. M. 2001: En TAPA: Estudio de depósitos con industrias líticas del Paleolítico Inferior y Medio en la cuenca del Miño (Ourense). 
López Costa, O. 2008: Estudo antropolóxico dos restos óseos recuperados da necrópole da Cova do Santo, Pardollán, Rubiá, Ourense. Unha necrópole da Idade do Bronce en Galicia. 
López Cuevillas, F. 1925: As mámoas do concello de Rairiz. 
López Cuevillas, F. e Serpa Pinto, R. (1933): Estudos sobre a edade do ferro no noroeste da Peninsua. A relixion
López Cuevillas, F. (1943): No Boletín do Museo Arqueolóxico de Ourense: Insculturas de Outeiro da Cruz
López Cuevillas, F. 1952: La civilización céltica de Galicia.
López Cuevillas, F. Lorenzo, X.: En Nós: Catálogos dos castros galegos.
López Fernández, D. 1987: Fonsagrada y su concejo.
López Hermida, J. e de Castro Álvarez, C.: En Cátedra. Revista eumesa de estudios: Las murallas de Pontedeume.
López Monteagudo, G. 1989: Avance sobre el culto a Marte indígena en la Península Ibérica. 
López Romero, E. e Mañana-Borrazás, P. 2013: El círculo lítico de Monte Lobeira (Vilanova de Arousa, Pontevedra). Trabajos de 2008 y 2010.  
López Sangil, J.L. 2005: No Anuario Brigantino: Uno de los primeros documentos benedictinos de Galicia: San Isidro de Callobre.
Lorenzo, X. e Fariña, L. 1993: Tres estacións de arte rupestre na serra do Leboreiro.
Loureiro Souto, E.: En Cátedra. Revista Eumesa de Estudos: Límites parroquiais, límites simbólicos, conmemoracións rituais: O marco de San Lourenzo.
Lovelle, M.R. e Quiroga, J.L. 2000: El poblamiento rural gallego en torno a Lugo en la transición de la antiguedad al feudalismo (ss. V-X)
Llana Rodríguez, C. e Soto Barreiro, M.J. 1991: Cova da Valiña (Castroverde): un xacemento do Paleolítico Superior Inicial en Galicia: (campañas de 1987 e 1988). 
Llinares, M.M. 1990: Mouros, ánimas, demonios. El imaginario popular gallego.  
Macías, M. 1912: No Boletín da Comisión Provincial de Monumentos Históricos e Artísticos de Ourense: Nuevo miliario romano (inédito).
Mancomunidade Intermunicipal dos vales do Ulla e Umia. 1999: Guía manconunidade Ulla-Umia.
Mancomunidade Terra de Celanova: ...Terra de lembranzas.
Mañana Borrazás, P. e Santos Estévez, M. 2000: En Gallaecia: Arte rupestre no promontorio de Corme (Ponteceso).
Mañana Borrazás, P. 2010: En Cardernos de Estudos Galegos: Aplicación de tecnologías aeroespaciales para la documentación del círculo lítico de Monte Lobeira, Vilanova de Arousa (Pontevedra).
Mañana Borrazás, P. 2011: En CAPA: Escavación, traslado e posta en valor do petroglifo de O Viveiro (Moaña, Pontevedra).
Martínez do Tamuxe, S. 1982: Riqueza rupestre en el monte Torroso.
Martínez-Risco Daviña, L. e López Martínez, X.A. 1993: Terras de Celanova. 
Martínez Rodríguez, A.C. 2015: Tese de doutoramento: As comisións provinciais de monumentos históricos e artísticos de Galicia, 1836-1936.  
Méndez Quintas, E. et alii: Valoración preliminar del yacimiento paleolítico de Portomaior, As Neves, Galicia.
Méndez Vázquez, C. 1993: Castros de Monterroso.
Menéndez Blanco, A, et alii. 2011: En Gallaecia: Nuevas evidencias de la presencia romana en el extremo occidental de la Cordillera Cantábrica.
Menéndez Pidal, R. 1980: Toponimia prerrománica hispánica.
Millán González-Pardo, I. 1978: Los nombres de Pontedeume y su río, el Castro de Ombre y la batalla de Pontumio.
Monteagudo García, L. 1991: No Anuario Brigantino: Necrópolis de mámoas de A Zapateira (A Coruña).
Monteagudo García, L.: Menhires y marcos de Portugal y Galicia.
Montenegro Rúa, E.J. 2011: En Férvedes: Santa Eulalia de Bóveda y el castro de Corvazal: una aproximación al estudio arqueológico de lo próximo.
Moralejo Lasso, A. 1997: Toponimia gallega y leonesa. 
Moralejo, J.J. 2009: Toponimia de las vías romanas de Galicia.  
Moure Salgado, X. 2007: Mámoas e castros de Viveiro.
Moure Salgado, X. 2008: Cruces e cruceiros do concello do Vicedo.
Museo Arqueolóxico do castro de Viladonga. 2011: Castros lucenses: Investigación e posta en valor.
Museo Terra de Melide: Boletíns do Centro de Estudos Melidenses.
Nespereira Iglesias, X. 1980: Síntesis sobre los yacimientos auríferos gallegos. 
Nieto Muñiz, E. B. 2002: En Minius: Achado dunha ara a Iuppiter Optimo Maximo na parroquia de Santiago de Verea (provincia de Ourense).  
Nogueira Ríos, S. 1997: Unha primeira aproximación ao estado dos materiais líticos da Cova de Eirós (Triacastela-Lugo).
Nós. 1927-1929: Catálogo dos castros galegos (Vilamarín e Celanova).
Novoa Álvarez, P. 1994: Gravados rupestres de Galicia.
Núñez Castro, C.: Traducido ao galego por María José De Arriba Redondo. De Rapati a Rábade, o municipio de Rábade e a evolución histórica do seu territorio
Núñez Jato, J.F. 2008: No Boletín da Asociación de Amigos do Castro de Viladonga: Megalitismo no concello de Paradela.
Núñez Jato, J.F. e Rodríguez Varela, L. 1995: Arqueoloxía en Outeiro de Rei: mámoas e outros restos.
Núñez Meneses, P.: Hallazgos y tesorillos de moneda romana en Galicia, según la tesis de Cavada Nieto. 
Olivares Pedreño, J.C. 2000: Tese de doutoramento: Divinidades indígenas de la Hispania Romana.   
Olivares Pedreño, J.C. 2002: Los dioses de la Hispania céltica. 
Otero Pedrayo, R. e VV.AA.: Historia de Galiza.
Padroado provincial de turismo de Ourense. 1997: Terras do Bolo e Valdeorras.
Padroado provincial de turismo de Ourense. 1999: Terras de Celanova-Baixa Limia.
Parcero Oubiña, C. 1998: En TAPA: La Arqueología en la gasificación de Galicia 7: Hacia una Arqueología Agraria de la Cultura Castreña.
Pardo de Neyra, X. 1998: Historia do concello de Baralla. Pazos e fortalezas de Neira de Xusá.
Patronato de turismo Terras de Trives: Terras de Trives.
Pazos García, D. 1980: Apuntes de la historia de la villa y comarca de Sarria. 
Pazos Gómez, M. 2007: San Martiño de Marzoa. Imaxes para o recordo.  
Pena Gómez, M. e Pereiro López, D. da Asociazón Cultural Obradoiro da Historia. 2004: Concello de Oroso: guía histórica en imaxes.
Pena Graña, A. 1991: Narón, un concello con historia de seu.
Pena Graña, A. 2001: No Anuario Brigantino: Estatuas de guerreiros galaicos de granito con saios decorados.
Pena Graña, A. 2005: No Anuario Brigantino: REBE TRASANGIVGE, una nueva lectura del epígrafe de Covas. 
Penas Truque, M.A.: No Boletín do Museo Provincial de Lugo: Sobre el folklore castrexo y el culto a la muerte en Galicia.  
Peña Santos, Antonio de la. 1986: Historia de Pontevedra.
Peña Santos, Antonio de la. 1992: Los petroglifos gallegos: grabados prehistóricos al aire libre.
Peña Santos, Antonio de la. e Vázquez Varela, J.M. 1979: Los petroglifos gallegos.
Peña Santos, Antonio de la. 2003: Galicia: Prehistoria, castrexo e primeira romanización.
Perdiz, L. 1989: Guía turística da Baixa Limia.
Pereira Dominguez, B. 1996: Lovios e a súa comarca.
Pereira García, E., Costas Goberna, F.J. e Hidalgo Cuñarro, J.M. 1994: Na Revista de Guimaraes: Petroglifos en los castros gallegos.
Pérez Losada, F. 2002: Entre a cidade e a aldea: estudio arqueohistórico dos "aglomerados secundarios" romanos en Galicia.
Pérez Outeiriño, B. 1978: En Boletín Auriense: A necrópolis megalítica de A Moura.
Pérez Rodríguez, F.J. 2008: Mosteiros de Galicia na Idade Media
Pérez Rúa, M. 1991: Moaña.
Pino, M. 1981: Datos históricos turísticos de Puenteareas y El Condado. 
Pino Pérez, A. 1996: Nuevos hallazgos y consideraciones de las industrias líticas talladas de la costa S.O. de Pontevedra.  
Pombo Mosquera, X.A. e Rego Álvarez, M.L. 1990: En Brigantium: O Megalitismo nas Terras de Vilalba (Lugo).
Portela Paz, A. e Rodríguez Fraiz, A. 1987: As pontes do Lérez.
Porto Rico, D. (2007): Inventario de ermidas, capelanías e obras pías da Estrada (1567-1959). 
Presas García, A. e García Porral, X.C. 2014: O Mundo dos Castros: A comarca de Deza.  
Ramil González, E. 1999: Historia de Cariño: da Prehistoria á etapa Altomedieval. Escavacións arqueolóxicas na Comarca do Ortegal.
Ramil Rego, E. 2006: Os habitantes dos castros.
Ramil Rego, E. 2007: A dominación romana.
Ramil Rego, E.: Xacementos romanos no concello de Vilalba (Lugo). A súa relación co entorno xeográfico. 
Núñez Sobrino, A.: Ramón Sobrino Lorenzo-Ruza (1915-1959): el trayecto vocacional de un arqueólogo.  
Rei, M. 2004: No Anuario Brigantino: Referencias documentais ao concello de Abegondo durante a Alta Idade Media.
Reimondez Portela, M. 1976: Guía turística de La Estrada.
Rey Castiñeiras, J. 1991: Yacimientos castreños de la vertiente atlántica: análisis de la cerámica indígena.
Rey Castiñeiras, J. 1993: Cerámica indígena de los castros costeros de la Galicia Occidental: Rías Bajas. Valoración dentro del contexto general de la cultura castreña.
Rey Castiñeiras, J. e Rodríguez Calviño, M.: Novas imaxes da arqueoloxía castrexa estradense a través das coleccións de Bouza-Brey e Fraguas Fraguas do Museo do Pobo Galego.
Rivas Quintas, E. 1985: A Limia, Val do Antela e Val do Medo.
Rivas Quintas, E. 1991: Onomástica persoal do Noroeste hispánico.
Rivas Quintas, E.: En Porta da Aira 1994-1995: Influxos precristiáns na arte.
Rivera Rouco,E. 1976: Estudios sobre la historia de Puentes de García Rodríguez.
Rodríguez Casal, A. 1990: O megalitismo: a primeira arquitectura monumental de Galicia.
Rodríguez Casal, A. 1998: En Gallaecia: El fenómeno tumular y megalítico en las tierras de Sarria. O Incio (Lugo).
Rodríguez Colmenero, A. 1972: No Boletín Auriense: La Cultura megalítica en el Alto Bubal.
Rodríguez Colmenero, A. 1976: La red viaria romana del Sureste de Galicia.
Rodríguez Colmenero, A. 1991: Relevo prerrománico na igrexa de Asadur.
Rodríguez Colmenero, A., Ferrer Sierra, S. e Álvarez Asorey, R.D. 2004: Miliarios e outras inscricións viarias romanas do Noroeste Hispánico (convento Bracarense, Lucense e Asturicense).
Rodríguez Colmenero, A. 2000: Sobre un supuesto error epigráfico-histórico. Correcciones al ara de Bandua Aetobricus de Codesedo (Ourense) y otros epígrafes de su amplio entorno.  
Rodríguez Colmenero, A, e Álvarez Asorey, R (2008): Vía romana XIX: unha viaxe dende Lugo aos Ancares, seguindo as pegadas de Roma.  
Rodríguez Díaz, J.M.: Sobre os castros de Ribadeo.
Rodríguez González, E. 1958: Diccionario enciclopédico gallego-castellano.
Rodríguez Lage, S. 1974: Las estelas funerarias de Galicia en Época Romana.
Rodríguez Rellán, C., Gorgoso López, R. e Fábregas Valcarce, R. 2008: En Gallaecia: O conxunto de petroglifos de Campo da Uz (Santa María de Areas, Chantada) e as vías de tránsito cara o interior lucense.
Rodríguez Rellán, C., Fábregas Valcarce, R., Eirosa Pose, A., Rodríguez Álvarez, E. e Gorgoso López, L. 2010: En Gallaecia: Alén da fronteira naturalista na arte rupestre galega. Estacións con zoomorfos na Costa da Morte (A Coruña).
Romero Masiá, A. e Arias Vilas, F. 1995: Diccionario de termos de Arqueoloxía e Prehistoria.
Romero Masiá, A.M. 1976: El hábitat castreño. Asentamientos y arquitectura de los castros del NO peninsular.
Romero Masiá, A.M. e Pose Mesura, X.M. 1986: Catalogación arqueolóxica da Ría de Ferrol.
Romero Masía, A.M. e Pose Mesura, X.M. 1988: Galicia nos textos clásicos.
Sáez Taboada, B. 1998: Elementos para el estudio de la caminería en la Galicia romana: la vía Lucus Augusti-Ponte Abei.
Sáez Taboada, B. 2002: Aportaciones al trazado de la vía 19 del Itinerario de Antonino a su paso por Galicia.
Sagredo Eustaquio, L. e Pradales Ciprés, D. 1994: Epigrafía y numismática romanas del monasterio de Silos.
Sánchez Estévez, M. 1998: En Gallaecia: Catalogación dos xacementos arqueolóxicos do concello de Cotobade (Pontevedra). 
Sánchez, J.C. e Galbán, C.J. 2015: Fortificaciones de altura en el entorno de Santiago de Compostela. Hacia un primer análisis arqueológico corporativo.  
Sánchez Pardo, J.C.: Tese doutoral. Territorio y poblamiento en Galicia entre la antiguedad y la plena Edad Media.
Sánchez Pardo, J.C. 2009: En Aqvae Flaviae: Sobre los orígenes  evolución de las primeras iglesias rurales en la Alta Edad Media: el caso de Terra de Celanova (Ourense).
Sánchez Pardo, J.C.: Castros, castillos y otras fortificaciones en el paisaje sociopolítico de Galicia (siglos IV-XI).
Santos, M. 2001: En Edicións do Cumio: Os Ancares, a gran serra galaico-leonesa.
Santos, M. 2002: En Edicións do Cumio: O Courel. 
Santos Cancelas, A. 2015: El Hércules de Santa Tegra y el middle-ground de la religión castreña.  
Santos Estévez, M. 2007: En TAPA: Petroglifos y paisaje social en la prehistoria reciente del Noroeste de la Península Ibérica. 
Santos Yanguas, N.: Oficiales astures en las tropas auxiliares romanas.  
Sartal Lorenzo, M.A.: Novos petroglifos en Poio (Pontevedra).
Seara Carballo, A.: Dous baixorrelevos castrexos atopados en Formigueiro (Amoeiro).
Secretaría Xeral de Planificación e Desenvolvemento Comarcal da Xunta de Galicia. 2001: Mapa de parroquias de Galicia.
Senín Fernández, J. 1995: A investigación do Paleolítico en Galicia. Revisión Bibliográfica. 
Serantes Vigo, C. A. e Fernández Fojo, I.: Catálogo de castros de Ferrolterra.
Sobrado Vázquez, J. M.: En Larouco, revista anual da antigüidade 5: Las aras romanas de Amoexa (Antas de Ulla, Lugo). 
Sobrino Ceballos, J.J. e Correa Arias, J.F.: Insculturas pétreas no Baixo Eume.
Sobrino Lorenzo-Ruza, R.: Megalitos de Monte Corzán.
Solla, C. 2009: Carta arqueolóxica do concello de Cerdedo.
Solla Fontán, J.L.: No Boletín do Museo Provincial de Lugo: Petroglifos en Sarria.
Sotelo Blanco, O. 1989: Castro Caldelas y su comarca.
Suárez Otero, J. 2002: En Gallaecia: Metalurgia y cultura en el Bronce Final gallego.  
Trapero Pardo, J. 1980: Lugo, antiguas fortalezas.
Troncoso, A.L. 1979: La Guardia, El Rosal y Oya. 
Vaamonde Lores: No Boletín da Comisión Provincial de Monumentos Históricos e Artísticos de Ourense (1910): El monasterio de Gomariz.  
Vales Villamarín, F: No Anuario Brigantino 1993: Notas arqueológicas. Una nueva ara galaico-latina".
Vales Villamarín, F.: No Anuario Brigantino 1999: El Marco del Monte Medela.
Valiña Sampedro, E. 1976: Inventario artístico de Lugo y su provincia.
Valle Pérez, J.C. 1982: La arquitectura cisterciense en Galicia.
VV.AA: Guía turística de Viveiro.
VV.AA. 1999: Historia de Ortigueira.
Vázquez, G. 1970: Historia de Monforte y su tierra de Lemos.
Vázquez Martínez, M.A. 2005: En Gallaecia: Control arqueológico en el yacimiento de Alto da Porteliña, S. Bernabeu de Ameixeira (Crecente, Pontevedra).
Vázquez Neira, C. e Broz Rodríguez, X. 2011: No Boletín do Centro de Estudos Melidenses: O petróglifo de Pena Ferrada.
Vázquez Neira, C. e Broz Rodríguez, X. 2011: No Boletín do Centro de Estudos Melidenses: As pedras fitas ou menhires de Andavao.
Vázquez Rozas, R. 1997: Petroglifos de las Rías Baixas Gallegas. Análisis artístico de un arte prehistórico. 
Vázquez Seijas, M.: No Boletín da Comisión de Monumentos de Lugo: Insculturas rupestres. Aportación de la provincia de Lugo.  
Vázquez Seijas, M. 1953: Notas sobre túmulos lucenses.
Vázquez Seijas, M.: Lugo en los tiempos prehistóricos.
Vázquez Seijas, M. 1947: No Boletín da Comisión Provincial de Monumentos Históricos e Artísticos de Lugo: Riqueza megalítica en tierras de Villalba.
Vázquez Seijas, M. 1955-1973: Fortalezas de Lugo y su provincia.
Vázquez Varela, J.M. 1990: Os petroglifos de Galicia.
Vázquez Varela, J.M. e García Quintela, M.V.: A vida cotiá na Galicia castrexa.
Vega Pato, T. 1996: Baltar vello e milenario.
Velásquez Fernández, W. 2001: En Cadernos de Arqueoloxía e Prehistoria: La alfarería entre cultura y naturaleza: Propuesta de estudio tecnológico de una muestra de cerámica neolítica en la provincia de Pontevedra.
Velez Barrio, E. e Pereiro, M.C. 1993: As montañas de Galicia. 
Verde Andrés, C. e Costas Goberna, F.J. 2009: En Glaucopis: Unha nova embarcación na costa de Oia? A singularidade da figura dun petróglifo de Mougás e outras novidades na Serra da Groba (Oia, Pontevedra).  
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar e Consellería de Innovación e Industria da Xunta de Galicia. 2008: Cadernos de viaxe: Os Ancares.
Vidal Hermidas, L. 2008: No Anuario Brigantino: Sintomatoloxía e curación de enfermidades tradicionais nas Mariñas Coruñesas (II).   
Vigo García, A. 2008: En I Xornadas da Historia de Riotorto: A Cultura Castrexa. Aproximación á Cultura Castrexa en Riotorto. 
Vilar Álvarez, M. 2010: El Camino al Fin de la Tierra. 
Villar Quinteiro, R. 1999: No Boletín Auriense: El yacimiento paleolítico de A Chaira (San Cibrán de Las, Ourense).  
Villar Quinteiro, R. 2003: En Murguía: O xacemento da Chan do Cereixo, Portavedra (Gondomar), no contexto da investigación do Paleolítico en Galicia.
Villa-Amil y Castro, J. 1873: Facsímile: Antigüedades prehistóricas y célticas de Galicia.
A Xanela de Baronceli: Patrimonio do Concello de Monterrei.
Xiz, X.: O Corgo, amplo horizonte.
Xornal de Galicia
Xunta de Galicia e Concello da Coruña. 1989: Costa da Morte: atopámo-la historia.
Xunta de Galicia. 1997: Guía de recursos arqueolóxicos da Terra de Lemos.
Xunta de Galicia e La Voz de Galicia. 1993: Galicia pueblo a pueblo.
Xunta de Galicia e Concello de Campo Lameiro. 1993: El arte rupestre en Campo Lameiro.
Xunta de Galicia: No Diario Oficial de Galicia: Nomenclátor de Galicia.
Xunta de Galicia e Concello de Rodeiro. 1995: Rodeiro: unha terra, un patrimonio.
Xunta de Galicia. Dirección Xeral para o Turismo. 1995: O Ribeiro.
Xunta de Galicia. 1989: Serra do Courel.
Xunta de Galicia. Dirección Xeral do Patrimonio Cultural: Actuacións arqueolóxicas dos anos 2006, 2007 e 2008.
Xunta de Galicia: Información urbanística de Galicia.

Xabier Moure