PETROGLIFOS DE GALIZA/GALICIA I

ACLARACIÓN: Ademais das gravuras prehistóricas, tamén fago mención a algunhas de época romana, medieval e moderna. E por estaren adscritos ao mesmo período que a meirande parte dos petroglifos, inclúo outros achádegos pertencentes ao Calcolítico/Idade do Bronce.


PETROGLIFOS DA PROVINCIA DA CORUÑA

AMES
Liñaredo, Oca e A Pedra Estivada (Ames); O Vilar (Bertamiráns); Pena da Mira (As Buceleiras-Bugallido); A Nave (Mourigade-Bugallido); Monte Castelo ou Monte das Pedras (Ventosa-Covas); A Laxe Negra e Outeiro de Pedrouzos (Covas); Castrigo (Castrigo-Ortoño); Monte Grande (Piñeiro); Os Batáns; Monte Pumariño; A Pedra Estivada.
Petroglifos da Laxe Negra: No monte Castelo ou de Ventosa, fronte ao castro do Castelo.
Petroglifos do Monte Castelo ou Monte das Pedras: Luis Leclere Rodríguez infórmame que Enrique Campo Sobrino fixo uns debuxos destas gravuras no ano 1929, e noticias de Sobrino Lorenzo no 1953. María José Soto Barreiro, na súa tese doutoral de 1986, dáos como desaparecidos a causa das labores extractivas dos canteiros.
Petroglifos de A Nave: Un motivo con círculos concéntricos de cinco aneis con cazoleta central que se adapta á forma da rocha granítica. (Foto: fonte Petroglifos de Galicia).
Petroglifos de Oca: Dado a coñecer por Ramón Sobrino Lorenzo-Ruza no Boletín da Real Academia Galega no ano 1946. Presenta círculos concéntricos e cazoletas. 
Petroglifos da Pena da Mira: Debaixo dunha liña de alta tensión. As gravuras apenas se perciben polo desgaste.  
Petroglifos de A Pedra Estivada: Cazoletas sobre unha rocha granítica con pías naturais.
Petroglifos do Vilar: Descubertos no ano 2006 cando as obras da autostrada Santiago-Noia. Salvados a última hora de perecer baixo o alcatrán, seguen a padecer agresións continuadas. Presentan unhas 60 cazoletas, un círculo simple con cazoleta central, varios sucos e unha cruz de termo. No mes de maio de 2013 a policía local de Ames, a instancia do Concello, elaborou un informe sobre os actos vandálicos sufridos polas gravuras; para repoñelas ao seu estado orixinal, o Concello solicitou o asesoramento de Patrimonio.
Petroglifos de As Estivadas: Xacemento da Idade do Bronce. Apareceron fragmentos cerámicos e un lítico.
O Milladoiro (Biduído): Xacemento da Idade do Bronce. Saíron á luz framentos cerámicos campaniformes.
Silvouta: Xacemento da Idade do Bronce.
 

 

 

ARANGA
San Vitoiro (Cambás); A Fonte, Monte Costa do Sal (A Fonte-Feás); Ribadevila (Ribadevila-Feás); Cotón Furreiro e Pena da Chouza Nova (Feás); As Penas (Vilarraso).
Petroglifos daa Fonte: Catro rochas con cazoletas de distinto tamaño.
Petroglifos da Chouza Nova: Peneda granítica con cazoletas.
Petroglifos de San Vitoiro: Nas proximidades da capela do San Vitoiro localicei dúas penas, unha cunha coviña e outra cun círculo e un semicírculo.ARES
Petroglifos de Montefaro: Pedra reaproveitada de procedencia non moi clara. Segundo o Grupo de Arqueoloxía da Terra de Trasancos o máis probable é que proceda das inmediacións de Santa Catarina de Montefaro ou das do mosteiro de Caaveiro (A Capela). Atópase no Museo Arqueolóxico do Castelo de San Antón da Coruña.

ARTEIXO
Borroa e Monte do Canle (Borroa-Pastoriza).
Petroglifos de Borroa: A Asociación Cultural Monte da Estrela denunciou a falla de interese do goberno municipal verbo do petroglifo de Borroa, advertindo de que corría un grave risco de seren roubado. Sobre a desprotección da laxe xa se fixo mención nun informe sobre o patrimonio relativo ao acceso ao porto exterior de Punta Langosteira no ano 2007 no que xa se recomendaba trasladar o petroglifo a un museo. No ano 2010, A Dirección Xeral do Patrimonio trasladou a gravura ao Museo da Coruña. 
Machados: Luis Monteagudo descubriu catro machados de tope da Idade de Bronce en Rorís (Armentón).
Xacemento de Freáns (Morás): Xacemento da Idade do Bronce.
Xacemento da Pita (Freán): Nos traballos de seguemento da autostrada Norte apareceron 86 fragmentos cerámicos, 18 de tradición campanense, datados na Idade do Bronce.
Altar da Virxe: Eladio Rodríguez González, no seu Diccionario enciclopédico gallego-castellano (1958), fala do Altar da Virxe, pena situada no cume próxima ao santuario de Pastoriza e que noutros tempos semella que foi un altar druídico. Coñécese tamén por Berce da Virxe, e forma o conxunto un conglomerado de enormes pedras onde se asenta a que chaman Cuna da Virxe, a cal ofrece todas as características dunha anta derruída. O cume é un castro (supoño que se refire ao da Coroa da Virxe) que tivo grande importancia en tempos antigos, por formar parte da vía romana que se dirixía á Coruña. 
 

 

ARZÚA
Hábitat Río Iso-Río de Baixo (Pazos-A Mella): Como consecuencia da roturación do terreo saíron á luz un bo número de fragmentos cerámicos pertencentes ao Bronce Final.

A BAÑA
Cruceiro Grande (Ferraces-Cabanas); A Lagoa (Ferraces-Corneira); Pena Furada (Valiña-Lañas); Monte da Calexa e Pena de Alde (Alde-Fiopáns); Libreiro (Outeiro-Marcelle); Teixoeira (Carballeira-A Riba); As Brañas de Ferreiros, Pena do Miñato (Ferreiros-A Riba); Fonte Piñeiro; Mourela.
Petroglifos de Fonte Piñeiro: Anacos de rochas con gravuras custodiados no Museo do Castelo de San Antón da Coruña.
Petroglifos de Libreiro: Dous círculos concéntricos con cazoleta central, e outro posible círculo.
Petroglifos do Monte da Calexa: Doce cazoletas de pequeno tamaño que pola súa disposición fai pensar nun taboleiro de xogos de época medieval.
Petroglifos de A Mourela: No lugar coñecido como Fonte Piñeiro. Presenta cazoletas.
No concello están localizadas catorce rochas con petroglifos, todos na parroquia da Riba.
Petroglifos da Pena Furada: Gravura localizada no interior dun abrigo natural. Presenta un motivo de carácter esquemático, posiblemente medieval.
Petroglfios da Pena do Miñato: Cazoletas.
 

 

BERGONDO
Petroglifo da Pena do Castelo: Luis Carré Alvarellos, nun artigo publicado no Boletín da Comisión de Monumento de Lugo (1949), cita unha rocha con 20 coviñas na Pena do Castelo que sitúa en Mesoiro, parroquia de Elviña e concello de A Coruña. Mais a aldea de Mesoiro queda en Bergondo polo que descoñezo en cal dos dous lugares hai que situar este petroglifo. 
 

BOIMORTO
Monte de Arriba (As Corredoiras-Os Ánxeles): Apareceron varios frgamentos cerámicos da Idade do Bronce atopados no corte aberto para facer unha caixa da estradas.

BOIRO
Pedra da Bouza (Abanqueiro); Brión (Brión-Abanqueiro); Laxe do Aguieiro e San Ramón (San Ramón-Bealo); Seixiños Brancos (Bealo); A Pedra da Boullosa (O Seán-Boiro); Louxo (Louxo de Arriba-Brión); O Achadizo (Cabo da Cruz-Castro); Chan dos Reis, Fontán, Pedra da Cabra de Coveliño, Monte de Deira, Laxe das Cabras (entre Quinteiro e Coveliño); Carballoso, Monte Ferreiro, Monte Furado e Monte Pedroso (Cespón); Armadoiro, Braña dos Prados, Casameá, Outeiro Redondo, Petóns do Castro ou Loxo, Porto Traveso, Río Barbanza (Cures); Coto da Moureira (dentro do recinto castrexo-Enseño-Cures); Carballosa ou Rego do Batán, Outeiro dos Corvos (Lampón); Cruz de Francisco e Penedo do Demo (Macenda); Fonte Sobreira.
Petroglifos do Achadizo: Desaparecido.
Petroglifos da Carballosa ou Rego do Batán: Descubertos a principios do ano 2013. Trátase dun conxunto de motivos repartidos por catro rochas onde se poden distinguir arredor de 67 gravuras con forma de pé (plantae pedum) ou podomorfos, e varias coviñas de distinto tamaño. Resulta chamativa a aparente vinculación con certos ritos pagáns que xa foran tratados no concilio de Zaragoza no ano 380, no que os bispos adoptan unha serie de canons para tentar erradicar a influencia da herexía priscilianista; e un destes aspectos é o de iren cos pés descalzos "nudis pedibus incidere" como unha forma de sacrificio. 
Petroglifo no Centro Arqueolóxico do Barbanza: Anaco dun petroglifo con combinacións circulares de procedencia descoñecida.  
Petroglifo da Laxe das Cabras: Presenta dúas figuras zoomorfas, unha delas coas patas dianteiras que parten dun mesmo baixo do peito do animal.
Petroglifos do Outeiro dos Corvos (Lampón): Gravuras con forma de pegadas humanas. Segundo Manoel Santos Estévez, un dos seus descubridores, podería situarse cronoloxicamente entre a Idade do Bronce e a Idade do Ferro. Para coñecelo mellor, investigadores da USC e do CSIC fixeron un calco do petroglifo e unha recreación en 3D.
Petroglifos da Pedra da Bouza: A principios do mes de febreiro do ano 2013, os veciños denunciaron o abandono no que se atopa o petroglifo, tirado no chan e cuberto pola matogueira. Con razón aseguran que "É dunha importancia impresionante, e un bo día desaparece e ninguén di nada, ninguén pregunta por ela". 
Penedo do Demo: Redescuberto a mediados do ano 2014 por dous veciños. Fora estudado por Bouza Brey e López Cuevillas nos anos vinte do pasado século. No debuxo que realizaron das gravuras vense uns enigmáticos símbolos que interpretaron como "arábigos", dúas cruces e o número 18.  
Petroglifos do Petón do Castro: Varios grupos cons insculturas de coviñas, motivos circulares, cruciformes e algún antropomorfo.
Petroglifos de San Ramón (Bealo): Preto da ermida de San Román. Unha primeira peneda presenta motivos circulares e unha agrupación de preto de 400 cazoletas. Logo temos tres petroglifos insculpidos en pedras exentas, unha delas destaca polas súas peculiares características; trátase dunha lousa chantada no chan, a semellanza dunha pedrafita, con gravuras de cazoletas.
Colar das Chans do Barbanza: Do Bronce Inicial, datado entre o 1800-1600 a.C. 
 

 

BRIÓN
Castro Lupario (Bastavales); Monte Pumariño (Bastavales); Coto Cornido (Cantelar-Boullón).
Petroglifos do Castro Lupario: Pedra con círculos concéntricos con cazoleta central que forma parte da muralla.
Petroglifo do Coto Cornido: Trátase dunha laxe con dúas cazoletas.
Petroglifos do Monte Pumariño: Formado por unha combinación de círculos concéntricos con coviña central. (Foto: fonte PXOM do Concello de Brión).

CABANA DE BERGANTIÑOS
Casa de Pedro, utilizado como pavimento dunha eira (Canduas); A Piolla (Nantón).
Petroglifo da Casa de Pedro: O petroglifo foi utilizado como piso dun patio. Anteriomente formaba parte do valado dunha leira coñecida como a Chousa do Campo. A laxe, incompleta, presenta tres círculos concéntricos e o comezo dun segundo conxunto de circunferencias. Crese que procede do Monte Castelo.
Petroglifos da Piolla: Cazoletas dispostas arredor dunha pía na parte superior e un grupo de cazoletas dispostas en ringleira nun lateral.


CABANAS
Petroglifos do Couto dos Golpes (Santa Cruz do Salto): Composto por tres grupos de petroglifos. Un deles presenta máis de 200 insculturas con cruces gregas, latinas, pomeadas, patadas, unha gran cruz triple con máis de 80 cm de alto, e outras gravuras de factura moi posterior ás coviñas, círculos simples, combinacións de círculos concéntricos e un cadrado simple e dous cadrados cunha cruz no interior interpretados como taboleiros de xogos. (Información e foto: Grupo de Arqueoloxía da Terra de Trasancos).
Petroglifos das Fragas do Eume: Os devastadores incendios do ano 2012 deixaron ao descuberto petroglifos e outros restos arqueolóxicos. A Plataforma pola Defensa do Eume encomezou unha campaña de sensibilización para protexer as fragas e os achados.

CAMARIÑAS
Petroglifos Pedra dos Números (Ponte do Porto): Atopado por Javier Amado e Francisco Pérez. Presenta combinacións circulares e serpentiformes.
Petroglifo de Camelle: A principios do ano 2013, Esteban Petrallo descubriu un petroglifo con varias gravuras no monte Can Ladrón, na parroquia de Camelle. Ao parecer, nos arredores atópanse outras gravuras moi erosionadas.

CAMBRE
Castro de Gosende (Andeiro); Castro de Sigrás (Castro de Sigrás); Pena de Nosa Señora.
Petroglifos da Pena de Nosa Señora: Segundo a lenda, as pegadas que presenta son dos pés da Virxe.
Espada da Idade do Bronce atopada no río Mero, custodiada no Museo do Castelo de San Antón da Coruña. (Foto: fonte CEIP Graxal de Cambre).

A CAPELA
Os Picos (Os Picos-A Capela); A Pena Branca, A Pena dos Mosqueiros e As Penas da Aira da Malla (Gunxel-A Capela); Os Corregosos (Vilardemouros-A Capela).
Petroglifos da Pena dos Mosqueiros: Rocha granítica proveniente dunha canteira. O que queda da pena presenta catro cruces, un cadrado con cazoleta central e unha cazoleta illada.
Petroglifos dos Corregosos: A estación está formada por varias penas con gravuras. Salientan a Pena do Demo que presenta dúas marcas lonxitudinais paralelas, que semellan intencionadas, e que os veciños coñecen co nome de As rodeiras do Demo que, segundo a lenda, foron feitas polo carro do diaño. Ademais destas marcas obsérvase unha espiral moi desgastada. A Gradeira do Demo presenta unha ferradura e cruciformes. Pena das Capas: Posibles marcas en forma de "fi", figuras ovaladas e rectangulares de orixe moderna.
Petroglifo dos Picos: Trátase dunha cruz gravada sobre un bolo granítico situado nun cruce de camiños na estrada que une Os Picos con As Neves. 

CARBALLO
Petroglifos do cruceiro de Penas das Gallas: De cronoloxía indeterminada, gravuras na base do cruceiro.
Petroglifos da Pena do Gato (Noicela): Rocha con cazoletas, ubicada na actualidade nun curral. Información achegada por Andrés Riveiro.
Entrecruces: Nos anos setenta, no lugar coñecido como O Souto Grande, atopouse unha punta de lanza do Bronce Final. López Cuevillas e Bouza Brey citan un machado de tope de dous aneis.

CARIÑO
No ano 1961 un veciño atopou, preto da praia da Basteira, un machado votivo de bronce que cedeu ao Museo Arqueolóxico do Castelo de San Antón na Coruña. No ano 1965 apareceu na mesma praia un puñal de bronce con folla pistiliforme de dobre fío con nervadura central. 
 

CARNOTA
Rúa da Igrexa (Lira); Campo da Cruz (O Pindo); A Moa (Monte Pindo); As Camposas, Outeiro Poleiro, Os Pousallos, Outeiro dos Prousos Magos, Valdalouxa e Vilar (San Mamede de Carnota); Capelán (Capelán-San Mamede de Carnota); Chan de Pedra Grande (Louredo-San Mamede de Carnota); O Viso (O Viso-San Mamede de Carnota); Alto da Galiñeira, A Laxe Escrita (O Descansadeiro-Monte Carrasqueira-Santa Comba de Carnota); Outeiro da Lagoa (Fontes-Santa Comba de Carnota); As Laxiñas, Miravella, Outeiro do Corvo, Outeiro do Filladuiro, Rego Lamoso (Mallou-Santa Comba de Carnota); Pedramarrada (Pedramarrada-Santa Comba de Carnota); Portaventosa, Os Pousos e O Prouxo (Santa Comba de Carnota). Os Castros, Cova do Goriño, Laxes da Fornella.  
Petroglifos do Campo da Cruz: Dúas rochas con gravuras históricas.
Petroglifos de Capelán: Coviñas.
Petroglifos da Laxe Escrita: O petroglifo foi descuberto por uns escolares no ano 1980. Forma parte do conxunto do Alto da Galiñeira. Trátase dunha rocha plana cuberta por gravuras en case toda a súa totalidade. Presenta combinacións circulares, antropomorfos, cruciformes e outros motivos de díficil interpretación, entre outros o que semella un barco.
Petroglifos das Laxiñas: Entre os distintos motivos podemos ver un puñal de gran tamaño unido por un trazo ás combinacións circulares de maior tamaño. Noutra rocha situada xunto a anterior hai un cervos enlazados pola parte traseira. (Información e foto de As Laxiñas de Petroglifos de Galicia).
Petroglifos de Miravella: Combinacións circulares. Non moi lonxe do castro de Mallou.
Petroglifos do Outeiro do Corvo: Combinacións circulares.
Petroglifos do Outeiro do Filladuiro:  Salienta a representación dunha desusa-nai cun neno no colo, que reflicte o culto á fertilidade.
Petroglifos de Portaventosa: Combinacións circulares e coviñas. Sobre a laxe vense as marcas deixadas polas máquinas cando a apertura dunha pista.
Parque Eólico de Paxareiras (Carnota, Muros e Mazaricos): Nos traballos de Estudo do Impacto Arqueolóxico documentouse un total de nove xacementos, entre eles unha mámoa e oito petroglifos, dous indeterminados e un pertencente á Idade Contemporánea.
Petroglifos do Prouxo: Combinación circulares e cazoletas, algunhas comunicadas entre si por un suco.
Petroglifos de Rego Lamoso: Armas, círculos e coviñas.
Petroglifos no Monte Pindo: O día 6 de decembro de 2014, Xosé Fernández Naval e Fernando Alonso Romero localizaron unha pena cunha cruz medieval, coviñas e dúas figuras podomorfas, ademais doutros símbolos sen descifrar. 
Con motivo da redacción do PXOM, Luis Cordeiro deu a coñecer dez novos petroglifos nas zonas das Camposas, As Laxas e no Monte Pindo, con representacións de coviñas, motivos circulares e zoomorfos.

 

 

 

CEDEIRA
Castro das Alcaiás: Atopouse un machado da Idade do Bronce. 

CERCEDA
Pedra do Corvo (Xesteda), lindeira coa parroquia de Bardaos (Tordoia).

CERDIDO
Lúnula de Cerdido: Da Idade do Bronce, achada nun túmulo megalítico. Especie de xoia de ouro peitoral, desaparecida.

COIRÓS
Fonte do Oso (Montes do Gato-Fontela-Santa María de Ois); Monte de Xora (Xora-Santa María de Ois); Cotón do Torreiro, A Lomba, Pena do Boi ou da Loma, Penedo do Seixo, Revoltas Longas (Santa María de Ois); Pena Furada (Figueiras-Santa Mariña de Lesa).
Petroglifos da Fonte do Oso: Dous grupos de petroglifos, o primeiro, situado no medio dun vello camiño, con círculos concéntricos e cazoletas, e o segundo con cazoletas.
Petroglifos da Lomba: Catro rochas con gravuras.
Pena Furada: No mes de setembro de 2011 saltou á prensa o descubrimento dun relevo dunha muller realizado por Antón Fernández Malde a principios dos noventa do pasado século, achado que publicara no Anuario Brigantino no 1993 e no que xa abría a posibilidade de que o conxunto se tratara dun santuario no que destaca a figura dunha muller espida que mostra un desproporcionado sexo e coñecida dende vello polos veciños co nome de A Moura. Despois dunha primeira intervención, revelouse que non se trata dun tema illado, senón que forma parte dun complexo santuario datado entre os últimos séculos antes de Cristo e os primeiros da era cristiana que nos amosa o sistema simbólico e relixioso dos pobos galaicos, antes e durante a romanización. Ata o de agora, o coñecemento sobre estes pobos limitábase case ás aras romanas pero non abundan as representacións figurativas dos seus deuses nin este tipo de estruturas arquitectónicas. Unha das novidades é o control sobre a incidencia que a luz solar ten no conxunto e as conexións astrais que plantexa. A figura da Moura é probablemente unha deusa da fertilidade, ubicada nun podio, na parte máis elevada do complexo, que se amosa con toda claridade cara ao mediodía, en contraste co outro antropomorfo, pode que masculino, que é máis visible cara o ocaso. Coa axuda dun arqueoastrónomo comprobou que un muro onde hai unha marca, medieval ou romana, está perfectamente aliñado co equinoccio de primavera. Mais resulta aínda máis emocionante o descubrimento durante o equinoccio de outono; entón o sol cádrase de forma perfecta coa moura, iluminando ademais outra figura antropomorfa moi pequena que se atopa nunha das portas de acceso, a uns quince metros da moura. Segundo Malde non é unha casualidade que a vulva do baixorrelevo sexa irradiada polo sol na súa máxima intensidade durante o equinoccio de primavera, momento do ano ancestralmente celebrado por festas e rituais, nin que a estrutura xeral do santuario, que se desenvolve nun eixo norte-sur, estea orientada ao oeste, relacionado co mundo do Máis Alá. Detrás do podio construíuse un pequeno habitáculo, a modo de balcón con vista ao Monte do Gato. Unha das cuestións a dilucidar é ata cando se utilizou o recinto. O investigador cre que xa coa cristianización consolidada continuou a ser un referente para os habitantes do lugar. De feito, a igrexa de Santa María de Lesa, a menos dun quilómetro, está adicada a unha mártir galaico-romana con reminiscencias de A Moura, xa que se lle atribúe unha extraordinaria fecundidade, ao ter parido nove fillos á vez.
Penedo do Seixo: Trátase dun altar con gravuras en diferentes rochas.


CORISTANCO
Pedra Furada (A Brañela-Agualada); A Patada da Mula, posiblemente de orixe medieval (Couso).
Petroglifo Patada da Mula: Presenta unha gravura en forma de ferradura de orixe medieval.
Puntas de lanza: No regueiro de Porto Seixo, preto da lagoa de Alcaián, atopáronse catro puntas de lanza da Idade do Bronce, tres delas depositadas no Museo Arqueolóxico do Castelo de San Antón da Coruña. Na Agualada atopouse un machado de tope. 
 

A CORUÑA
Pena do Polvorín (Polvorín de Monte Alto-A Coruña); Pena do Altar, Pena da Brúxula (Punta Herminia-A Coruña); Peneda do Castelo e Pena do Pouporón (Elviña).
Petroglifos Pena da Brúxula: Descuberto no ano 1897 por Santiago de la Iglesia que o cubriu con terra para evitar danos. Redescuberto a principios do ano 2014 ao quedaren ao aire libre por mor das choivas. Presenta cruciformes, algúns rematados na base cun círculo. 
Petroglifo da Pena do Castelo: Luis Carré Alvarellos, nun artigo publicado no Boletín da Comisión de Monumento de Lugo (1949), cita unha rocha con 20 coviñas na Pena do Castelo que sitúa en Mesoiro, parroquia de Elviña e concello de A Coruña. Mais a aldea de Mesoiro queda en Bergondo polo que descoñezo en cal dos dous lugares hai que situar este petroglifo. 
Petroglifos da Pena do Polvorín: Descuberto no ano 1913 por Jeús González del Río, director do Arquivo do Reino de Galicia. Debe o seu nome porque se atopaba xunto o antigo almacén de munición de Monte Alto. Trátase dun fragmento con cruciformes estilizados, interpretados por Cabré como antropomorfos nunha escea de baile sagrado, e por Monteagudo como cruces de términoe xinete. Custodiado no Museo do Castelo de San Antón. 
Petroglifo da Pena do Pouporón: Coviñas.  
Petroglifos de Punta Herminia: Descuberto no ano 1895, atópase en moi mal estado debido aos balazos recibidos cando o lugar estaba ocupado polos militares.
O Burgo: No río Mero atopouse unha folla de puñal da Idade do Bronce.
Eladio Rodríguez González, no seu Diccionario enciclopédico gallego-castellano (1958), di que os mariñeiros do país chaman altar a unha pena gravada con insculturas que se ergue nas inmediacións da Torre de Hércules, entre a punta de Pradeiras e a punta Herminia. Algúns escritores, e entre eles o marqués de Cerralbo, supoñen que a pena con gravuras próxima á Torre de Hércules, o mesmo que outras penas semellantes que existen nas catro provincias galegas, foron altares levantados ao sol. Na mesma entrada fala do Altar dos Bicos, penas con gravados rupestres descubertos na segunda metade do século XIX nas inmediacións da Torre de Hércules, no sitio que chaman Montealto, preto dun polvorín que hai no cume. No centro, que é plano, vénse insculpidas unhas figuras representando danzas ceremoniais, na que toman parte moitas mulleres e un só home que está a cabalo.
No primeiro terzo do século XX, Martínez Salazar e Tettamancy Gastón afirmaban que os petroglifos descubertos nas inmediacións da Torre de Hércules poderían ser interpretados como delimitadores dun espazo sagrado. Tamén aseguraban que no lugar houbo un castro.
 

 

 

CULLEREDO
Paxariñas (Culleredo); A Madoña (Outeiro de Abaixo-Sésamo).
Petroglifos de Paxariñas: Dús penas con cazoletas de varios tamaños.
Pena dos Xigantes: Eladio Rodríguez González, no seu Diccionario enciclopédico gallego-castellano (1958), fala da Pena dos Xigantes ou Pena dos Xentiles. Di que se trata de xigantescas rochas postas unhas por riba das outras, que presentan unha serie de buratos circulares de cinco a seis centímetros de profundidade que se comunican por medio de canles. Actuaría como altar druídico.
Monte do Carrizo (Rutís): Ao pé dunha peneda con pías naturais, Monteagudo localizou unha posible cabana e fragmentos cerámicos da Idade do Bronce.

CURTIS
Petroglifos da Pena das Cruces: Presenta cruciformes e cazoletas. Ao parecer, algúns cruciformes son de época prehistórica, representación esquemática da figura humana. (Foto: fonte Fernando Cabanas López).

DODRO
A Carga (Vigo-Dodro); Outeiro dos Corvos (Susavila-Dodro); A Cabana (Masenlle-Laíño); Lomba das Pozas (Alto do Miradoiro/Santiaguiño do Monte-San Xoán de Laíño); Padronelo (Bexo-San Xoán de Laíño); Bouza Nova (A Igrexa-San Xoán de Laíño); Bouza Abadín (Imo-San Xoán de Laíño).
Petroglifos de Bouza Abadín: No mes de febreiro de 2011 un grupo de voluntarios, baixo a supervisión dos arqueólogos, limparon e acondicionaron a estación rupestre. Durante a limpeza saíron á luz novas gravuras que non estaban inventariadas. Conxunto formado por combinacións circulares e zoomorfos moi esquemáticos.
Petroglifo da Lomba das Pozas: Dúas rochas con gravuras de cazoletas e unha ferradura.
Petroglifo do Outeiro dos Corvos: Cazoletas.
Xacemento de San Xián de Laíño: Durante a construciónn de vivendas unifamiliares apareceron lascas de seixo e cerámica campanense e do Bronce Inicial.


DUMBRÍA
Alto de Cabarnalde (A Pelexa-Buxantes); A Pedra Ancha e Pedra do Brazal (Alto do Fragoso-Buxantes); A Pedra Longa (Dumbría); Castelo (Olveiroa).
Petroglifos da Pedra Ancha: Situada xunto o camiño real que ía de Santiago a Fisterra.
Representacións de ata oito armas (espadas e alabardas) nunha pedra orientada cara a saída do sol. Tamén se ven cruciformes de factura máis moderna. 

FENE
Coto do Rei e Pena Picoto (Monte Marraxón-Sillobre). 

FERROL
Pena das Coviñas, Montes de Brión (Brión); Chamorro (Serantes).
Petroglifos de Chamorro: No ano 1991, Ignacio García Novás e Alberto López Fernández atoparon un grupo de petroglifos nas inmediacións da ermida de Chamorro. No ano 2009, Ignacio García descubriu novos exemplares, estes en peor estado de conservación ca os anteriores. Predominan os círculos concéntricos e as cazoletas.
Sobre o que semella unha pena abaladoira, incrustrada nun lateral da ermida, hai catro combinacións circulares e sete cazoletas, feito que evidencia a clara cristianización dun lugar de culto pagano.

FISTERRA
O Cal da Costa (Duio); Cruceiro da Rapadoira (San Salvador-Sardiñeiro).
Petroglifos do Cruceiro da Rapadoira: Situado preto do Camiño de Santiago a Fisterra. Nas inmediación hai unha mámoa. Sobre a súa base hai insculpidas varias cruces modernas que, ao parecer, se gravaban para curar o “mal de ollo”; tamén se ven algunhas coviñas. 
 

IRIXOA
Abeledo, Abueira, Braña Redonda, Chousa Nova, Fontenla, Furado do Raposo, Grambén, Pena dos Paxaros, Pena do Pico, Xestal (Ambroa); Tesouro (Churio); Cordal e Oural (Irixoa); Monte de San Antón, As Rozas (Mántaras); Ribeira e Santabaia (Viña).
Petroglifos de Abeledo: Distribuídos por varias penas hai combinacións de semicírculos, coviñas, círculos simples, círculos concéntricos con coviña central e unha cruz latina.
Petroglifos do Cordal: Un pequeno círculo simple con cazoleta central, un semicírculo con coviña central e trinta coviñas.
Petroglifos de Fontenla: Combinacións de círculos concéntricos de dous aros con coviña central e un deles con suco de saída, combinación de catro círculos con coviña central e suco, coviñas e unha figura de difícil interpretación.
Petroglifos do Furado do Raposo: Coviñas e unha cruz latina.
Petroglifos Ribeira: Coviñas.
Petroglifos das Rozas: Combinacións de círculos concéntricos.
Petroglifos de Santabaia: Coviñas.
Petroglifos do Tesouro: Coviñas.
Petroglifos do Xestal: Coviñas.
Pena de Paxaros (Ambroa): Preto do castro de Casal do Mouro. Pena abaladoira que, ademais de moverse ao sometela a un leve empurrón, tamén abanea, disque, cando soa a gaita. No seu lombo presenta un grupo de cazoletas.
A información e as fotos foron extraídas do traballo realizado polo Grupo de Arqueoloxía da Terra de Trasancos, publicado no Anuario Brigantino no ano 2012, Gravados rupestres no concello de Irixoa (A Coruña). 
Petróglifo en Mántaras: No mes de agosto de 2014, non moi lonxe do monte de San Antón, localicei ounha pena coas gravuras de tres ferraduras de época medieval ou moderna.

 

 

A LARACHA
Petroglifos da Alta de Soandres: Incompleto, posiblemente reaproveitado para a construción dalgunha vivenda. Prsenta tres coviñas.
Pedra de Santa Marta: Actuaba como marco co concello de Cerceda.
(Información recollida da páxina de O Cortelho da Laracha).
Castro da Croa de Santa Baia: Situado no cume dun monte de difícil acceso, arrodeado por un pequeno muro defensivo de cachotaría de granito e parapeitos. Apareceron machados da Idade do Bronce.

LAXE
A Pedreira (Laxe); Pedra Xestosa ou Cova dos Batáns (A Biqueira-Nande).
Petroglifos Pedra Xestosa: Nunha ladeira do Monte Redondo, no límite entre os concellos de Laxe e Vimianzo. Trátase dun afloramento granítico cun pequeno abrigo. Presenta varias zonas gravadas, tanto no interior da cavidade como no exterior, con combinacións circulares con apéndices, cérvidos, zoomorfos, sucos, unha posible escea de monta... Nun panel vertical exterior presenta seis ungulados (dous con cornamenta) e a presenza de cinco zoomorfos enfrontados aos cérvidos onde semella a representación da caza duns cervos por parte dun ser humano e de varios cánidos.


LOUSAME
Camboño (Camboño); Chan do Rego, Cruz do Monte Siroña e Monte Muralla (Aldarís-Fruíme); Monte Pedride (As Arribas-Fruíme); Agro da Costa (Lesende); Cerquides (Lousame).
Petroglifos do Agro da Costa: Presenta unha gran cantidade de motivos: coviñas, círculos sinxelos e concéntricos, círculos arrodeando unha cruz, cadrados e reticulados.
Petroglifos da Chan do Rego e Monte Muralla: Motivos distribuídos en tres penedas.
Petroglifo da Cruz do Monte Siroña: Gravado histórico. 
 

 

MALPICA
Pedrouzo. 

MAZARICOS
Alto do Adraño, Petón de Cornes (Arcos); Alto da Medoña, Chan de Pedra Grande, Lagoa de Matahomes e Petón de Paxareiras (As Paxareiras-Coiro); Petón de Paxareiras; Alto da Pedra Cabalgada, Chan de Legüíñas, Outeiro Grande (Xestoso-Coiro); Monte de Colúns (Colúns).
Petroglifos do Alto do Adraño: Varias rochas con gravados prehistóricos e históricos.
Petroglifos da Lagoa de Matahomes: Tres penedas con gravuras de época histórica.
Parque Eólico de Paxareiras (Carnota, Muros e Mazaricos): Nos traballos de Estudo do Impacto Arqueolóxico documentouse un total de nove xacementos, entre eles unha mámoa e oito petroglifos, dous indeterminados e un pertencente á Idade Contemporánea.
Necrópole da Parxubeira: Atopouse unha punta palmela, asociada a un vaso plano característico do Bronce antigo.

MELIDE
Coto do Vieiro (Orois).
Brazal de Melide: Da Idade do Bronce. Trátase dun cilindro pechado con forma ondulada; carece de decoración. Depósito de Campos: Xa citado por López Cuevillas. O conxunto apareceu no curso alto do río Ulla, nas proximidades dun castro. Comprende machadas de distinta procedencia. Existían outras pezas, hoxe desaparecidas, como seis espadas e varios brazaletes de bronce, de morfoloxía descoñecida. O depósito estaría destinado a fundición. Xacemento da Idade do Bronce da Leira dos Bichiños (Abeancos). Xacemento Calcolítico de Braña da Cruz (Folladela). Pena Grande e Pena Arada: Documentáronse ocupacións datadas na Idade do Bronce, coa localización de dúas puntas de frecha tipo palmela.

MONFERO
Pena Branca (entre as parroquias de Taboada -Monfero- e Grandal -Vilarmaior); A Chaira, Os Edreiros, Monte Grande e Rego de Pazos (Vilachá).
Petroglifos da Pena Branca: Con cazoletas e círculos concéntricos. A tradición oral fala doutros motivos: cruces, esvásticas, espirais, caras..., que se atoparían na parte inferior.
Petroglifos na Parroquia de Vilachá: Varios grupos de gravuras distribuídas polas estacións citadas. Os motivos representados son cazoletas e combinacións circulares. O máis interesante e un de Rego de Pazos, preto dunha casa, que ten a particularidade de situarse dentro dun esconche o que dá a sensación de estaren enmarcado. O petroglifo da Chaira, preto dun campo de mámoas, foi parcialmente estragado por unha máquina cortalumes.
Hai que subliñar o total abandono no que se atopan.

MUROS
O Couto, O Cruceiro, Pedra das Cruces (Abelleira); Campo da Ermida (Rateira-Abelleira); Pedra da Pía (Esteiro); Abrigo das Cruces, Boca de Curros, Convento de San Francisco, O Cruceiro, Cruz da Pedra, Cuncheiro de Monte Louro, Laxe das Cruces, Laxe das Rodas, Monte Louro, As Pedragueiras, Sistamares, Tras das Rodas (Louro); Laxe do Carrizo (Monte Cabazo-Louro); O Axito e Lousa do Labirinto (Monte Naraío-Louro); Monte do Areal (Taxes-Louro); As Laxiñas (A Alivía-Muros); As Insuas (Monte Baño-Muros); Bico do Castelo Grande e Cova da Bruxa (Monte Forcadas-Serres); Cemiterio Novo, Chan de Tras; Igrexa Morosa do Paso; Laxe do Depósito, Monte do Cruceiro, A Pedra Cavalgada, Rebordelo, Tras da Costa (Serres); Pedra da Chula (A Airoa-Sestaio); Barouteira, Chan do Castro (Tal de Abaixo-Tal); Costa da Xesteira, Outeiro do Gato e Pouso da Costa (Cornes-Torea); Alto da Medoña (Torea). 
Alquerque do castelo de Esteiro (A Laxe-Esteiro): Alquerque de nove no castelo roqueiro.  
Alquerque do Monte Meán (Louro): Localizado preto da Laxe das Rodas e As Pedragueiras. Descuberto por membros do Colectivo A Rula no mes de abril de 2014. Trátase dun alquerque de nove, denominado tamén como xogo do muíño ou xogo do triplo recinto. Este xogo, moi popular na Idade Media, é de estratexia para dous xogadores, antecedente das actuais damas. A orixe remóntase ás civilizacións exipcia, troiana e grega, e mesmo durante o Imperio Romano foi un dos pasatempos preferidos polos lexionarios.
Pedra das Cruces (Campo da Ermida-Abelleira): Cruces de época medieval.    
Petroglifos do Bico do Castelo Grande: Presenta figuras cuadrangulares concéntricas, unidas por catro trazos rectilíneos perpendiculares que atravesan a zona media de cada un dos lados dos cadrados. Trataríase dun taboleiro de xogos.
Petroglifos do Campo da Ermida: Medieval. Laxes con cruces.
Petroglifos das Insuas: No Monte Baño. Descubertos no ano 2006 por estudantes do Instituto As Insuas. Están situados preto da estrada que conduce a Sestaio. O grupo está formado por un labirinto, un círculo e unha cazoleta duns seis centímetros de profundidade.
Petroglifos da Cova da Bruxa: Con varios motivos, entre eles un dos escasos cánidos existentes no páis. Vense cérvidos sexuados e outros en aptitude de berro, asociados a un reticulado que se poderían identificar cunha escea simbólica máxica orientada á reprodución da fauna. Os motivos circulares estarían relacionados con discos solares de carácter sagrado.
Petroglifos da Laxe das Rodas: Os motivos principais son dúas grandes espirais que xiran en sentido contrario (unha destroxira e outra levoxira), arrodeadas por 65 coviñas. Foron interpretadas como un sistema de medición do tempo baseado nos ciclos solares e lunares. Tamén aparece unha escea de equitación interpretada como un xinete que arrastra o carro do sol que apoiaría a hipótese do calandario, aínda que non falla quen o entenda como un home tentando enlazar o cuadrúpede (a lúa crecente e o sol ocultándose). Outras teorías vencéllannas coa morte, a fecundidade, eclipses de lúa, culto astral, etc.
Petroglifos do Couto: Gravuras de cazoletas, cruciformes e outros motivos de difícil interpretación situadas no Bico do Lago, un pequeno outeiro que se ergue sobre o mar.
Petroglifos do Monte do Cruceiro (Serres): Cinco penas con gravuras.
Petroglifos do Monte Naraío: Labirinto que comparte a superficie gravada con deseños prehistóricos.
Parque Eólico de Paxareiras (Carnota, Muros e Mazaricos): Nos traballos de Estudo do Impacto Arqueolóxico documentouse un total de nove xacementos, entre eles unha mámoa e oito petroglifos, dous indeterminados e un pertencente á Idade Contemporánea.
Pedra da Pía: Situada a 15o metros de altitude sobre o nivel do mar. Trátase dunha gran rocha fracturada en varias seccións onde, ademais dos relevos produto da erosión entre os que salienta o coñecido como "sentadoiro", pódense ver pías, coviñas unidas por canles, cruciformes, alfabetiformes e cálices. Identificada como un altar rupestre.
Petroglifos das Pedragueiras: Localizado polo Colectivo A Rula no ano 2013.
Petroglifos do Monte do Areal: Un cazador, Antonio Suárez, descubriu tres penas con gravuras no ano 2013. Presentan cazoletas principais comunicadas con outras secundarias por medio de segmentos e combinacións de círculos. Un dos círculos podería pertencer á fase inicial da arte rupestre, en torno aos anos 2800-2500 a.C. Outra pena ten dúas combinacións concéntricas unidas por raios; na rocha hai tamén unhs inscrición que podería ser do século XVIII e que quizais tivese como finalidade facer de linde xurisdicional relativo ao término de Muros. 
 

 

 

 

MUXÍA
Petroglifo na Parroquia de Morquintián: Gravura coñecida como O Outeiro de dona Urraca, nun marco de época medieval. 

NARÓN
Montiños da Moura (Nenos-Sedes): Entre os concellos de San Sadurniño e Valdoviño. Trátase dunha pena con gravuras situada nunha necrópole formada por unha ducia de mámoas. 

NEDA
A Rabadeña (A Rabadeña-Neda).
Petroglifo da Pena Louseira: Descuberto no ano 1993 polo Grupo de Arqueoloxía da Terra de Trasancos. Trátase dunha pedra de lousa con distintos tipos de cruciformes.
Petroglifo da Rabadeña: Descuberto cando as obras do gaseoducto. Trátase de dúas rochas, removidas do seu lugar orixinal, con pías e cazoletas ovais e circulares.

NOIA
San Lois (Argalo); Alvariza (Barro); Castelo de Nimo (Nimo-Roo).
Petroglio de San Lois: Segundo noticias de marzo de 2010, os veciños denunciaron a desaparición do petroglifo.
Petroglifos do Castelo de Nimo: Con cazoletas e círculos simples insculpidos sobre soporte granítico.
Bico do Castelo Grande:  No cume do monte, sobre unha rocha, hai gravado un taboleiro de xogos de "alquerque de nove".

OLEIROS
Laxe das Cabras (Dexo); Suviña (Dexo).
Petroglifo en Suviña: Luis Carré Alvarellos, nun artigo publicado no Boletín da Comisión de Monumentos de Lugo (1949), cita e achega un debuxo dunha pena cunha trintena de coviñas entre Canles e Suviña. 
 

ORDES
As Cavadas: Xacemento da Idade do Bronce. Apareceu material cerámico de factura campaniforme.

OROSO
Punta de Lanza: Atopada en Deixebre, pertence á Idade do Bronce. Mide 39 cm de longo, con enmangue tubular e folla fina.

ORTIGUEIRA
Castro do Viso: Federico Maciñeira cita neste castro unha peneda con cazoletas.
Muíño da Granxa (Senra): Acubillo da Idade do Bronce. Na derradeira década do século XIX saíron á luz 24 machados de tope. Citado por López Cuevillas e Bouza Brey.

OUTES
Arestiño e Costa do Remeira (Arestiño-O Freixo de Sabardes); Lestelle (Lestelle-O Freixo de Sabardes); Fontemoureira (Vilariño-O Freixo de Sabardes); A Carballa (A Carballa-Outes).
Petroglifos de Fontemoureira: Distribuídos en tres lousas, presentan combinacións circulares e cazoletas. Destaca unha combinación de catro círculos concéntricos, de máis dun metro de diámetro, con suco radial e cazoleta central rodeado por coviñas enmarcadas por rectángulos que semella un ídolo.


OZA DOS RÍOS
Montes do Gato (Rodeiro). 

PADERNE
Obre (Obre); Travesas (Travesas-San Xulián de Vigo); A Covacha.
Petroglifos de Obre: Rocha con cazoletas descuberta pola asociación cultural Roxín Roxal no ano 2008 cando acondicionaban un camiño de sendeirismo.
Petroglifos das Travesas: Un grupo de petroglifos, formado por cazoletas e círculos concéntricos, están insculpidos sobre unha enorme laxe granítica que Alfredo Erias e André Pena identifican como unha mesa de ofrendas do Neolítico Final. Na parte inferior da rocha atópase un oco a xeito de refuxio coñecido como A Cova dos Mouros. Dentro da mesma finca, aínda que proveniente do lugar de Loureiro, hai unha rocha que na súa parte superior conserva unha combinación circular e dezaoito cazoletas.


PADRÓN
Santiaguiño do Monte: Santuario rupestre erixido sobre un conxunto de batolitos de granito. As rochas presentan cavidades ás que a tradición popular lle dá diversos nomes e onde se realizan uns rituais de grande interese antropolóxica. Cando a cristianización, o lugar padeceu varias modificacións. Nas inmediacións está a ermida do Santiaguiño, debaixo da cal mana unha fonte vencellada, seguramente, ao santuario pagán. Acaroada á capela está a coñecida como Casa do Ermitán onde se di que viviu a raíña Lupa. Xacemento cun culto posiblemente ininterrompido dende a Idade do Bronce ata os nosos días.
Xacemento da Chansa (Pazos-Iria Flavia): Preto da mámoa da Chansa. Atopáronse fragmentos cerámicos pertencentes á Idade do Bronce. 
 

A POBRA DO CARAMIÑAL
Pedra Bicuda (Quintáns-O Caramiñal); Gonderande (Gonderande-O Caramiñal); Cruz de Pedras Negras (A Aldea Vella-Lesón); Pedra Leirada, Monte dos Carrascos e A Misarela preto das ruínas do antigo convento franciscano (Lesón).
Cruz de Pedras Negras: Gravura histórica.
Petroglifos da Pedra de Gonderande: Gómez informoume de que se atopa nun estado lamentable. Situada á beira dun río, as mulleres da aldea ían lavar a roupa ao seu carón xa que no lugar se formaba unha poza natural nunhas curiosas laxes que tiña ao pé. Hai algúns anos foi "incorporada" a unha plantación de kiwis e alí mesmo fixeron un recheo para facer unha pista para que os camións puideran virar, desaparecendo as laxes que había ao pé das gravuras (pode que aínda estean soterradas baixo o recheo). O río foi entubado parcialmente e ao lado da Pedra de Gonderande construíron un depósito para regar a plantación. Ao cabo do tempo, o negocio dos kiwis non foi adiante, e o entorno das gravuras é agora unha selva de kiwis e silvas.
Petroglifos da Pedra Leirada: Petroglifos esparexidos por varias penedas graníticas insculturadas, maormente con cruciformes de distintos tipos. Segundo información achegada por Gómez, ademais dos motivos, pode haber algo máis. Na sabedoría popular da xente que traballou nos arredores da Pedra Leirada dende hai séculos había un dito que dicía: "Na Pedra Leirada hai un encanto por sete reinados, tempos irán e tempos virán que as patas das cabras os descubrirán". Un seu avó, que dende os anos trinta do pasado século traballou e viviu alí, contaba como os cans se metían por baixo da pedra e que se oían ladrar ao lonxe por longos túneles. Hoxe en día xa non hai cabras polo lugar, pero os túneles ou covas de seguro que aínda están agochadas, a menos que o propietario actual, persoa con pouca sensibilidade, se encargue de facelos invisibles definitivamente.
Xacemento da Corna (Laxe-O Xobre): Apareceron fragmentos cerámicos con decoración campaniforme.


PONTECESO
As Cruces de Brántuas (Brántuas); Agra do Cairo, Alto das Vixías, O Castro, Chousa dos Planos, A Fieiteira, Fontefría, A Gurita, Meixoeiro, Monte Cambeiro, Pedra da Serpe, Pedras Miúdas, Petón da Campaíña, A Regadiña, Roncudo e A Zapateira (Corme Aldea); Monte Carboeiro e Sónaras (Corme Porto).
A Aldea: Destruído cando as obras de ampliación dun camiño veciñal. Segundo Rodríguez Casal atopábase ao pé dun cruceiro. Era de tipo idiliforme constituído por un rectángulo coroado por un semicírculo, con dúas coviñas na base.
Petroglifos das Cruces de Brántuas: Inédito. Consta de dous gravados cruciformes, mais de característica diferente: unha cruz inscrita nun círculo e unha cruz latina. A primeira poderíase tratar dunha cruz de término ou vencellada a un lugar de tránsito, mais a asociación aquí a outra cruz non cristiá fai pensar nunha función santificadora. As gravuras están no mesmo lugar de Brántuas, a carón dun camiño.
Petroglifos da Fieiteira: Estación formada por quince laxes onde se poden ver escaleiriformes, vermiformes (óvalos alongados e divididas por liñas transversais), coviñas, círculos simples con coviñas, figuras en phi, cruciformes, etc.
Petroglifos do Petón da Campaíña: Con representacións de coviñas, liñas, entrecruzados, liñas ondulantes, posibles ferraduras, óvalos, círculos sinxelos e unha curiosa figura humana de muller en falso relevo. Moitos motivos foron repicados o que provocou a súa desaparición. Pode que fora utilizado como unha especie de santuario ritual. Verbo destes petroglifos veño de enteirarme pola prensa da súa importancia! A noticia é do verán de 2010. Bastaron as suxerencias efectuadas por uns arqueólogos franceses para que as nosas ínclitas autoridades se decataran da necesidade de protexer as gravuras. O de menos, ao parecer, é que foi dun arqueólogo do país, Pablo Novoa Álvarez, de quen partiu a iniciativa.
Pedra da Serpe: Serpe alada esculpida nunha rocha granítica sobre cuxa cronoloxía non hai consenso. A primeira noticia achégaa Barros Silvelo no ano 1875, na súa Antigüedades de Galicia, e logo García de la Riega (1904) e López Cuevillas e Bouza Brey en Os Oestrimnios, os saefes e a ofiolatría en Galiza (1929) quen lle atribúen unha cronoloxía prehistórica. Rodríguez Casalo (1974) dálle unha addscrición protohistórica, posiblemente romana ou posterior, iso si, vencellada a un culto ofiolátrico anterior. Segundo a lenda, a cristianización da zona débeselle a San Adrao que, cando andaba a predicar polo lugar, atopouse cunha invasión de serpes; logo de invocar ao Ceo, golpeou co pé sobre o chan o que fixo que os temibles ofidios se agocharan debaixo dunha peneda quedando unha delas petrificada. Como símbolo da cristianización chantaron unha cruz sobre o penedo. Eladio Rodríguez González, no seu Diccionario enciclopédico gallego-castellano (1958) fala do Altar de Gondomil, gravura na que moitos queren ver o símbolo da antiga relixión dos kimris, co culto á serpe, pois hai ademais o feito certo de teren levado esta comarca o nome de Ophiusa noutros tempos, xustificando todo elo a existencia do culto ofilátrico, que tamén foi coñecido noutras comarcas de Galiza... Continúa dicindo que nunha das súas caras presenta unha especie de escaleira, mercede á cal un home de mediana estatura, posto sobre ela, pode apoiar os cóvados na cama da pena e pode inclinarse sobre a cubeta, o que proba tamén que serviu para os sacrificios druídicos.
Petroglifos da Regadiña: Peneda con motivos circulares e cadrados, algúns con coviñas no interior. 

PONTEDEUME
Chousa do Conde (Andrade); A Pena do Gato e A Regueira (Ombre).
Petroglifos da Chousa do Conde: Rocha granítica con dúas cazoletas de 5 e 9 cm de diámetro.
Petroglifos da Regueira: Rocha cunha cazoleta de 7 cm de diámetro.

AS PONTES
Petroglifo da Carballeira (Pasado-As Pontes): Gravura de época indeterminada.
Vilavella: Nunha mámoa de pequenas dimensións, ao parecer sen cámara pétrea, A. de la Iglesias atopou a finais do século XIX un puñal sinxelo con espigo para o mango, catro puntas de frecha de forma lanceolada e espigo para a súa ensambladura ao vástago de madeira e unha diadema realizada sobre unha fina cinta de ouro, datados na transicións entre o Calcolítico e a Idade do Bronce.

PORTO DO SON
Fontadurín, Monte da Gurita e Outeiro da Pedra Bicuda (Baroña); Baroña (entre a Igrexa e Vilar-Baroña); Campo Grande, Gourís, Légoa Seca, Pedraleirada, Esperoi, Monte do Curro e Monte dos Feáns (Caamaño); Outeiro de Campelos e Rego do Corzo (Corzo-Caamaño); Pedras das Cruces de Campo Grande (Feáns-Caamaño); Beira da Costa, Casa das Abellas, Casa de Franco, Curral de Abaixo, Monte Espiñeiro, Rego do Curral de Abaixo (Esparrelle-Caamaño); Cruce de Beneso, Eiravedra e A Silva (Goiáns); Agra do Rodo e Outeiro da Malda (Valcunqueiro-Goiáns); A Picota (Miñortos); Outeiro do Con e A Sobreira (Castelo-Noal); Brañas das Pozas, As Laxieles, A Rastra e Pozos da Garda (Monte Dordo-Noal); Pedra da Buguina Grande (Monte Enxa, entre as parroquias de Baroña e Noal); Espiñaredo e Laxe da Sartaña (Espiñaredo-Queiruga); Légoa Seca (Queiruga); Basoñas (Basoñas-San Pedro de Muro); Lagoa de San Pedro (Rial-San Pedro de Muro, este último no Centro de Interpretación de Baroña); Cadeiras e Outeiro do Corno; Na parroquia de Xuño; Outeiro das Castañas. 
Petroglifo de Basoñas: No Centro de Interpretación do castro de Baroña está depositada unha pedra con gravuras de círculos concéntricos procedente da Lagoa de Basoñas.   
Petroglifos de Espiñaredo: Unha das pedras presenta unha inscultura dun puñal de folla triangular con mango. Noutra vense dúas espirais destroxiras e outros motivos xeométricos.
Petroglifo da Lagoa de San Pedro: Foi trasladado ao Centro de Interpretación do Castro de Baroña.
Petroglifos da Laxe da Sartaña: Recibe o nome pola presenza dun motivo, moderno, que lembra a unha tixola ou sartaña. Gran cantidade de cervos avanzando en manada, algúns con cornamenta, rabo, orellas e falo. Chama a atención un motivo que Vázquez Rozas interpreta coma un cánido. Tamén se pode ver unha representación que algúns autores identifican coma unha escea de equitación.
Petroglifos do Monte da Gurita: O grupo principal é unha das estacións con representacións zoomorfas máis interesantes de Galiza, con máis de corenta insculturas de cervos machos con cornamenta e outros zoomorfos e a figura esquematizada dun motivo solar.
Petroglifos do Outeiro de Campelos: Presenta tres cérvidos, ordenados de maior a menor. O primeiro, de máis dun metro de alto e outro tanto de ancho, ten unha cornamenta ramificada, rabo e atributos sexuais masculinos.
Petroglifos de Pedra Bicuda: O motivo máis chamativo e un gran cervo con cornamenta e atributos sexuais masculinos.
Petroglifos dos Pozos da Garda: Con representacións de animais, posiblemente cervos, onde salienta un macho dotado de cornamenta.
Xacementos calcolíticos de Cabeiro e de Xebrín (Noal). 
Chan da Raña: Apareceu un machado de bronce. Atópase no Centro de Interpretación do Castro de Baroña.
 

 

 

RIANXO
Monte Pedride (O Vilar-O Araño); Barras, Monte Pelotiño (Somoza-Asados); Outeiro do Moucho (Quintáns-Isorna); Abuín (Abuín-Leiro); Outeiro do Gordo e Sobrelodeiro (Brión-Leiro); Os Campiños (Monte Lioira-Leiro); Meiquiz, A Pedreira, Os Campos, Agro da Foxa Vella (Monte Pelotiño-Leiro); Os Mouchos e Praia das Cunchas (Praia das Cunchas-Leiro); Monte da Pena (O Barral-Rianxo); Rianxiño (Rianxo).
Petroglifos do Agro da Foxa Vella: Gravuras de armas e círculos concéntricos prehistóricos acompañados de cruciformes modernos, distribuídas en varias áreas de dispersión.
Petroglifos do Monte Pelotiño: No ano 2007, a empresa Norfor (filial de Ence) arrasou a estación, removendo e danando as pedras.
Petroglifos dos Mouchos: Petroglifos distribuídos en catro superficies graníticas. Presentan cervos con cornamenta onde destaca un gran cervo coa cabeza xirando cara o seu lombo, sobre o que aparece unha figura antropomorfa, e dous cervos máis pequenos.
Depósito de Monte Lioira: Apareceron puñais de inicios do Bronce Medio.
Segundo o artigo Prospección intensiva de grabados rupestres en el ayuntamiento de Rianxo (A Coruña), publicado no Boletín do Museo Provincial de Lugo por Andrés Bonilla Rodríguez, Alejandro Parga Castro e Antonio Torres Álvarez, no concello catalogáronse varios conxuntos, algúns dos cales presentan varios subgrupos: Brión, Sobrelodeiro, Frexó, A Foxa Vella, Monte Pelotiña, Monte Loiro, Monte Picoto, Os Mouchos, Abuín, Rial, Enseada de Leiro, Insua, Sestelo, Isorna, Monte Ceán, Toural, Castiñeiras, Os Campos, Outeiro Gordo, Espiñeira, Alto do Corniño, Devesa de Rianxiño, Pedreira e Pozos onde se poden ver cazoletas, motivos circulares, representacións de animais, antropomorfos, armas, quiromorfos, podomorfos, reticulados, rectángulos, zigue-zagues, ondulados, cruciformes e motivos xeométricos diversos. 

 

 

RIBEIRA
Praia do Prado (Corrubedo); Bretal (Olveira); Pedra das Cabras (Figueirido-Palmeira); Pedra da Ra (Mourelos-Palmeira); Cabuxas (Palmeira); Petroglifo nun muro dunha casa (Ribeira); San Alberte (xunto a ermida de San Alberte-Ribeira); Couto do Deán.
Petroglifo de Axeitos: A 50 m da Anta de Axeitos había un petroglifo con representacións de zoomorfos que foi destruído polos labores agrícolas.
Petroglifo de Bretal: Presentaba a figura esquemática dunha figura humana. Desaparecido.
Petroglifos Pedra das Cabras: Trátase de dúas figuras zoomorfas que semellan unhas cabras, con cornos rectos, rabo e ollo representado cunha coviña. Chaman a atención as patas, tres dianteiras e tres traseiras.
Petroglifos da Praia do Prado: De época medieval, presenta insculpidas unha espada, un serpentiforme e dúas cazoletas. A finais de febreiro de 2011, durante as obras da depuradora, promovidas pola Xunta de Galicia, a pedra foi tapada con terra e cascallos. A inquietude que provocou entre a xente este novo atentado contra o patrimonio fixo que o Concello obrigara á empresa a devolver o petroglifo ao seu estado anterior. Agora falta avaliar se sufriu algún tipo de deterioro. 
Gargantilla do Monte dos Mouros (Oleiros): 1800-1600 a.C. Atopada no ano 1887 en condicións descoñecidas, do que formaban parte tamén unhas tiras de ouro, hoxe desaparecidas e unha pulseira.
Asentamento dos Pericos (Couso-Aguiño): Presenta unha ocupación dende a Idade do Bronce á época romana. Apareceron restos de cerámica campaniforme.
 

 

 

ROIS
Petroglifos do Monte Pedregal (Peracova-Buxán): Conxunto de cinco penedas con gravuras.
Cruceiro de Vilar: O cruceiro asenta sobre unha base granítica con cazoletas.

SAN SADURNIÑO
Igrexafeita: Lindeiro coa parroquia de Recemel, no concello de As Somozas. Trátase dun altar nun batolito granítico que conserva varios banzos dunha escada tallados na rocha, cazoletas e o rostro dunha figura humana, posiblemente de época medieval.
Petroglifos Penas Louseiras (Naraío): Pedra de lousa con coviñas.

SANTA COMBA
Depósito de Cícere: Segundo Pérez Outeiriño, os fragmentos de dúas diademas de ouro, unha gargantilla e fragmentos dunha pulseira atopados nunha mámoa de Cícere poden corresponder ao período de transición ao Bronce Inicial. 
 

SANTIAGO DE COMPOSTELA
Castriño de Conxo (Conxo); A Pedra que Fala (Vilar do Rei-Fecha); Campo, Chan de Figueiras, Codesedas, Monte Correxín e Monte Pedroso (Figueiras); Monte Toutón e Pena Chás (Correxíns-Figueiras); Roxos e Tras da Igrexa (Villestro); Portela e O Rexío (Portela-Villestro); San Miguel (Villestro); Silvouta (Silvouta-Villestro); Vilastrexe (Villestro); Barrosa e Monte Aberto (Roxos-Villestro); Prisanseira (Silvouta-Villestro).  Campo.
Petroglifos de Correxíns, Monte Aberto, Monte Pedroso e Tras Igrexa: Círculos concéntricos.
Petroglifos do Castriño de Conxo: Motivos insculpidos sobre unha rocha situada no parapeito superior do Castriño de Conxo. Vense espadas, puñais e alabardas, ademais duns motivos triangulares sobre os que non existe consenso canto á súa interpretación aínda que todo apunta a que sexan representacións de escudos. Conxunto realizado como símbolo de poder e de prestixio social. Dado a coñecer por Ramón Sobrino Lorenzo-Ruza e publicado no Faro de Vigo no ano 1935 polo seu pai, Ramón Sobrino Buhigas. Gustavo Pascual Hermida achega unha interesante hipótese no artigo Los Carros de Guerra en los Petroglifos del Noroeste Peninsular, publicado no seu blogue Más que Petroglifos. Defende que os petroglifos de forma triangular asociados a espadas, puñais e alabardas representan "carros de guerra". Ademais deste do Castriño de Conxo, nomea os da Auga da Laxe, Coto das Laxes, Coto da Aspra e Moguelos.
Petroglifos da Barrosa, Campo, Codesedas, Prisanseira, O Rexío e Vilastrexe: Cazoletas.
Petroglifos da Igrexa de Nosa Señora do Carme: Aos pés do Monte Pedroso. Unha serie de nove coviñas aliñadas de tres en tres e paralelas unhas a outras, formando un deseño rectangular utilizada como taboleiro de xogos.
Castelo da Rocha Forte (Conxo): Sobre unha pedra granítica hai gravado un taboleiro de xogos de "alquerque de IX", localizado durante unha intervención arqueolóxica no castelo medieval. Atópase no Museo das Peregrinacións de Santiago.
Portabríns: Xacemento da Idade do Bronce. Apareceron fragmentos cerámicos e líticos.
Petroglifos da Portela e San Miguel (Villestro): Luis Leclere, do Colectivo A Rula, localizou, no mes de abril de 2014, o que pode ser a maior mostra de arte rupestre ao aire libre de Compostela e quizais da comarca. No grupo da Portela pódense ver dende motivos toscos a deseños de época romana e medieval; unha das particularidades son os debuxos rectangulares. O grupo de San Miguel está formado, ao menos, por unha vintena de pedras con gravuras. 
Taboleiros de xogo na Colexiata de Santa María do Sar: Situados nun bancada no lateral románico do claustro. Trátase de dous taboleiros de xogo medievais. O primeiro é un deseño triangular con varios sucos rectilíneos que se cruzan no eixo central formando unha especie de estrela, cunha coviña no punto de unión; trataríase dun posible taboleiro para o xogar ao "pai, fillo, nai", mais non secoñecen outros deseños semellantes en Galicia. Ao seu carón, en mal estado de conservación, hai un alquerque de doce rectangular. (Información e foto extraída da páxina do Colectivo A Rula).

 

 


SOBRADO DOS MONXES
Xacemento da Idade do Bronce (Cumbraos): No mes de agosto de 1925 descubríronse debaixo dunha pedra 7 machados de tope. Citado por López Cuevillas e Bouza Brey.

AS SOMOZAS
Na parroquia de Recemel, no límite coa parroquia de Igrexafeita (San Sadurniño), sobre un aflotamento granítico, atópase un posible altar con escanos tallados na rocha, cazoletas e a gravura dunha cara, posiblemente de época medieval.

TEO
Castro de Francos (Calo, na actualidade no Museo do Pobo Galego); Monte do Río Angueira e Outeiro do Corno (monte Cornide-Calo); Cruceiro Vello e Mouromorto (Mouromorto-Calo); Pena Bicuda de Regoufe (Luou); Agro da Cacharroa e Pedra Bicuda (Luou); Chan do Pouso, O Fondao, Outeiro da Chan do Pouso e Outeiro Piquiño (Loureiro-Luou); Estivada dos Mallos e Laxe da Abaixo (Mallos-Teo). 
Petroglifos da Estivada dos Mallos: Dado a coñecer por Ramón Sobrino Lorenzo-Ruza no ano 1935. Sobre unha superficie inclinada vense círculos concéntricos con coviñas e liñas radiais, coviñas e cruciformes.  
Petroglifos do Fondao: Pena con combinacións circulares que arrodean un motivo de difícil interpretación, unha especie de escutiforme ou antropomorfo dende onde saen varias liñas en dirección a algunhas combinacións.
Petroglifos do Monte Cornide: Conxunto formado por tres estacións con motivos de combinacións circulares e cazoletas; unha das penas presenta un cérvido con cornamenta moi erosionado. 
Petroglifos do Mouromorto: Un incendio forestal o día 30 de xuño de 2015 afectou ao monte, orixinado no mesmo Castro Mouro, situado no Socastro, afectando gravemente aos petroglifos do Mouromorto e a dúas mámoas situadas no mesmo lugar. O intenso calor puído ocasionar termoplastos (a pedra estaba a fracturarse). Ata o lugar achegouse Pablo Sanmartín, do colectivo A Rula, quen puído observar, que a pesares do ennegrecemento da pedra, os danos poden ser recuperables.   
Petroglifos do Monte do Río Angueira: Estación formada por tres rochas graníticas, unha delas coñecida dende o ano 1969. A máis interesante é a catalogada co número dous con gravuras de zoomorfos e antropomorfos e unha combinación circular na parte superior da que sobresaen varios apéndices. O máis salientable son as esceas de monta, unha sobre un cervo.
Petroglifos do Outeiro do Corno: Tres grupos de petroglifos. Un presenta un motivo cuadrangular con trazos paralelos e na parte superior unha aliñación de coviñas. Debaixo hai un cuadrúpede, e á esquerda un puñal de folla triangular. Non moi lonxe, monte arriba, atópanse algunhas penas con cazoletas e un reticulado.
Xacementos da Idade do Bronce do Tras do Pego (A Ramallosa-Lucí); Monte da Cruz e Monte da Lagoa (Luou).

 

 

TOQUES
Castro da Graña; A Pena Moura (A Moruxoxa-Paradela); Os Vilares (Paradela); Pena Ferrada.
Petroglifos da Pena Ferrada: Situada no trazado do Camiño Primitivo a Santiago, posible vía romana XIX, entre a aldea de Vilouriz e a igrexa de Vilamor. Presenta dous motivos podomorfos e unha coviña. Segundo a lenda, recollida por Xosé Manuel Broz, cando un peregrino ía de camiño, a cabalería que o levaba axeonllouse, deixando as pegadas das ferraduras e do xeonllo na pena. Outra versión atribúea cando a Virxe ía de camiño co Neno a burra axeonllouse e deixou as súas pegadas da ferradura e da rodela. (Fonte: Cristina Vázquez Neira e Xurxo Broz Rodríguez, 2011).
Petroglifo dos Vilares: Por información achegada por Cristina Vázquez Neira e Xurxo Broz Rodríguez, do Museo da Terra de Melide, trátase dunha pedra de granito que forma parte do aparello dun valado que fai de talude dun prado. Mide 1,18 metros de altura e 1,27 de ancho. Presenta, ao menos, 28 coviñas gravadas na superficie, formando combinacións intencionadas. A foto, en branco e negro, é dos anos oitenta.   
Petroglifo no Castro da Graña: Dentro do recinto hai unha rocha granítica cunha coviña.
Mirallos (Brañas): Saíron á luz 99 anacos cerámicos e nove líticos adscritos á Idade do Bronce.
Os Curros (A Capela): Xacemento da Idade do Bronce documentado por Criado Boado no ano 1989. Recuperáronse 73 fragmentos cerámicos.
A Insua (A Capela): Apareceron fragmentos cerámicos e líticos, entre os que se encontran, ao menos, 28 anacos de vasillas distintas con decoración de tradición campaniforme.
A Lagoa: Xacemento da Idade do Bronce sondeado por Criado Boado no ano 1987. Méndez Fernández, nos anos 1988 e 1992 localizou tres unidades de ocupación con zanxas e buratos de poste que corresponderían a fondos de cabanas. Recolléronse máis de 4.000 anacos de cerámicas lisas e decoradas de tradición campaniforme xunto con case 200 líticos.
Leira Nova (A Capela): Xacemento da Idade do Bronce documentado por Criado Boado no ano 1998. Apareceron anacos cerámicos, dous deles campaniformes.
Morcigueira (A Capela): Xacemento localizado no ano 1981. Sondeado por Criado Boado nos anos 1984 e 1988. Parcialmente destruído por labouras agrícolas. Apareceron varias estruturas de pequenas dimensións, así como materiais cerámicos e líticos.
Monte das Penas (Paradela): Idade do Bronce. Foron localizados unha peza de pedra puída de forma circular con perforación central e un puñal de espigo.
Monte da Moura (San Martiño de Oleiros): Atopáronse unha pulseira de ouro datada entre o 1600-1000 a.C. e unhas gargantillas de ouro datadas entre o 1800-1600 a.C. As gargantillas están formadas por dúas bandas laminares curvadas en forma cilíndrica.
Bronce de Requeán (Bragaña-Ordes): A pesares de estar catalogado, no ano 2006 construíuse unha vivenda unifamiliar e unha nave sobre este xacemento da Idade do Bronce.
Castro de Oleiros (San Martiño de Oleiros): Apareceu un machado de tope da Idade do Bronce. Citado por López Cuevillas e Bouza Brey.
Xacementos da Idade do Bronce de Pena Martiña (Brañas); Fonte da Xesta (Capela); Pena Grande (Oleiros); Chousa da Trapa (Vilamor).

 


TORDOIA
Pena do Corvo (Bardaos), lindeira coa parroquia de Xesteda (Cerceda); Vilarescuro (Cabaleiros); Castro de Viladabade (Viladabade).
Petroglifo do Castro de Viladabade: Nun socalco derrubado do castro apareceu un petroglifo, hoxe en día desaparecido, con círculos concéntricos incompletos con cazoleta central e sucos de entrada ou saída.
Castro da Croa (Bardaos): Atopáronse unha trintena de machados de tope con dous aneis pertencentes ao Bronce Final.
Petroglifos de Vilarescuro: Lindeiro co concello de Trazo. Rocha con círculos concéntricos e cazoletas.

 

TOURO
Ramón Sobrino Lorenzo-Ruza fala dun probable petroglifo na parroquia de San Martiño de Calvos, segundo unha referencia que lle facilitou Adolfo Calvo. 

VAL DO DUBRA
Portomeiro: A raíz da explotación de mineral de cuarzo que había no Castelo de Portomeiro, ademais de destruír parte do castro, os veciños denunciaron tamén a desaparición de varias rochas con petroglifos.

VEDRA
Petroglifos do Peto (Merín): Cando o control arqueolóxico da autostrada Santiago-Alto de San Domingos saíron á luz varias rochas con gravuras de cazoletas e círculos concéntricos reutilizadas nun xacemento mineirometalúrxico da Idade do Ferro.
Xacemento do Monte da Golga (Caxeraville-Sarandón): Fragmentos cerámicos da Idade do Bronce. Xacemento das Penizas (Trobe): Apareceron cerámicas lisas e dous fragmentos de tipo campaniforme. Veiga de Xián (Sarandón): Xacemento da Idade do Bronce. Xacemento da Devesa do Rei (Pousada de Arriba-Vedra): Da Idade do Bronce. Xacemento de Chao de Cartas (Pousada de Arriba-Vedra): Materiais líticos en sílex e cristal de rocha, e cerámicos que inclúe fragmentos campaniformes. Xacemento da Fontela (Roelle-Vedra): Nos traballos da autostrada Santiago-Ourense localizáronse varias pezas cerámicas, entre elas un fragmento con decoración campaniforme; tamén unha ducia de estruturas, catro prehistóricas; O Penedo Branco (O Outeiro-Vilanova): Xacemento da idade do Bronce.

VILARMAIOR
Pena Branca (entre as parroquias de Grandal -Vilarmaior- e Taboada -Monfero); Bordello, O Caínzo, Calvela de Abaixo, Calvela de Arriba, A Chaira, Chousa de Calvela, Chousa do Cerquido, Chousa do Montañés, Chousa do Penedo, Coto da Fraga, Fonte Vella, Lamelas, Monte da Calvela, Monte Grande, A Parrocha, Pena da Zoca, Pena Cadeira, O Preito, Rego de Pazos, O Revolto, Roza Nova, Tras da Igrexa, Tras a Laxe (Torres); A Armada (A Armada-Vilarmaior); Anido, Chousa da Vella, Chousa do Monte, Lugarexo, Monte do Regueiro, Penedo do Boi, O Torreiro (Vilamateo).
Petroglifos da Calvela: Sete penas con gravuras. Unha con figuras antropomorfas, unha de dobre trazo. Outra presenta unha figura antropomorfa esquemática cun motivo cuadrangular asociado.
Petroglifos da Chousa do Montañés: Formada por nove grupos con combinacións circulares, círculos, semicírculos, cazoletas e un reticulado.
Petroglifos da Pena Branca: Con cazoletas e círculos concéntricos. A tradición oral fala doutros motivos: cruces, esvásticas, espirais, caras..., que se atoparían na parte inferior.
Petroglifos do Penedo do Boi: Formado por dous grupos de petroglifos con combinacións de círculos concéntricos. Nunha das penas podemos ver unha enorme combinación de 158 cm L-O e 144 cm N-S con oito aneis concéntricos completos e un noveno incompleto.
Petroglifos do Rego de Pazos: Pedras con combinacións circulares, moitas con sucos de saída e unha asociada a figuras xeométricas.
Petroglifos do Revolto: Seis penas con petroglifos.


VIMIANZO
Pedra da Vela (Manlle-Baíñas); A Devesa (Padreiro de Arriba-Baíñas); Outeiro do Recosto (Boallo-Berdoias); O Pedrouzo (Baíñas); Pedra Mosqueiro (Boallo-Berdoias); Monte de Vadalama (O Penedo-Calo); Pedra dos Letreiros ou Pedra do Noco (Carnés); Alto da Laxe (Lavandeira-Castrelo); Vilaseco (Vilaseco-Castrelo); O Loureiro; Outeiro do Corno.
Petroglifos da Pedra dos Letreiros: Dado a coñecer por Barros Silvelo no ano 1873.
Pedra da Vela: A Dirección Xeral de Industria autorizou no mes de setembro de 2013 o parque eólico Alto da Croa, que afecta a montes da parroquia de Baíñas, situado na área de cautela do petroglifo, ademais das tres mámoas das Fontiñas. No Boletín Oficial da Provincia da Coruña, publicado o día 18 de outubro de 2013, na listaxe de alegacións, non se inclúe ningunha característica patrimonial polo que ADEGA solicitou un novo estudo de impacto ambiental.  
Petroglifos do Pedrouzo: Descuberto no ano 2003. Presenta círculos concéntricos, cazoletas, espirais e cruces. En xullo do ano 2009 celebrouse o Obradoiro de Arte Rupestre nos petroglifos de O Pedrouzo, no marco das Xornadas de Dinamización do Patrimonio Cultural 2009, organizado polo Concello de Vimianzo, no que arqueólogos e veciños participaron na recuperación das gravuras.

 

 

ZAS
O Valouco (Baio): No mes de outubro de 2011, nos traballos de seguementos por mor das obras da autostrada da Costa da Morte, saíu á luz un asentamento cunha cronoloxía comprendida entre o finais do cuarto e inicios do segundo milenio antes de Cristo. Apareceron fondos de cabana de varias tipoloxías, 27 fosas circulares e ovaladas, 35 buratos de poste, unha estrutura de combustión e un fogar, 62 pezas cerámicas e 22 líticas.


PETROGLIFOS DA PROVINCIA DE LUGO

ABADÍN
Petroglifos do Chao da Fonce (O Barral-Labrada): Dúas rochas con gravuras de época indeterminada.
Castelo de Castromaior (Romariz): Promontorio rochoso onde se observan algúns restos dunha fortaleza. Gravado sobre unha rocha hai un taboleiro de xogos de "alquerque de tres".
Penas do Castro (Labrada): A mediados do mes de novembro de 2013, Manuel Rivas Cortiñas informoume da existencia de varias penas con coviñas e pías esparexidas polo lugar, realizadas sobre soportes verticais e horizontais.

ALFOZ
Idade do Bronce: En O Vilar, parroquia de Bacoi, apareceron dous machados de tope. Citado por López Cuevillas e Bouza Brey.
Pena Abaladoira da Serra do Xistral (A Maladoira-Pereiro): Trátase dun penedo granítico de forma tirando a ovoidal que pousa sobre unha laxe, temén granítica. Cóntase que tivo gravada unha gran serpe da que non quedan restos. Sobre a pena hai dúas grandes pías que, segundo a lenda, eran utilizadas para botar o sangue dos animais que se sacrificaban para logo purificarse con ela. As parellas que non podían procrear deitábanse sobre a pena, mais tamén era eficaz para as mozas procurar noivo ou as que desexaban ter un bo parto. Dise tamén que aquí se practicaban os coñecidos como "Xuízos de Deus" (Iudicium Dei) para determinar a fidelidade das esposas, a virxinidade das doncelas e a culpa ou inocencia en distintos delictos, dependendo de se a pena abanease ou non.
 

ANTAS DE ULLA
A Pena da Moura (Mancegar-Alvidrón); Brañas do Gurgullo, Campo da Uz, Cruz do Seixo, Laxe Ferrada e Pena das Pías (A Somoza-Areas); Lebesende (Queixeiro); Pena dos Chaos (San Fiz de Amarante); Pena Moura (Bellós-San Fiz de Amarante); Penas Solteira e Rega do Coello (San Martiño de Amarante); Pena da Liñaza.
Petroglifos do Campo da Uz: Nesta estación, con varias penas con gravuras, atopamos antropomorfos, zoomorfos, cruciformes, ferraduras e motivos xeométricos varios.
Petroglifos da Braña do Gurgullo: Na estación do Campo da Uz. Dúas rochas graníticas con combinacións circulares, unha con seis círculos concéntricos, e unha espiral.
Petroglifos da Cruz do Seixo: Combinacións circulares e unha espiral.
Petroglifos da Laxe Ferrada: Na estación do Campo da Uz. Sobre soporte granítico temos 35 combinacións circulares onde destaca unha con sete círculos concéntricos con cazoleta central e apéndice, acadando un diámetro de dous metros. Tamén aparecen ferraduras, cruces, antropomorfos, zoomorfos e coviñas.
Petroglifos da Pena da Liñaza: Repartidos por varias penas podemos ver combinacións circulares e cazoletas.
Petroglifo da Pena dos Chaos: Presenta combinacións circulares con coviña central e sucos de entrada ou saída.
Petroglifos da Pena da Moura: Pena con gravuras. Segundo a lenda, na parte de arriba da pena estaba a cama da moura. (Información achegada por Xermán Souto).
Depósito de Antas de Ulla: Aro e pulseiras datadas na Idade do Bronce. Custodiados no Museo de Pontevedra.
Altar dos Corgos: Eladio Rodríguez González, no seu Diccionario enciclopédico gallego-castellano (1958), fala do Altar dos Corgos, altar das pozas ou dos charcos, chamado así polas cavidades que ten a rocha na parte superior. 
No ano 2012, asociacións e veciños denunciaron a autorización dada polo Concello a unha empresa para construír un cebadoiro de porcos na área de protección das mámoas e dos petroglifos do Campo da Uz e as Brañas do Gurgullo, feito reprobado polo Valedor do Pobo que, como sabemos, non é vinculante. Agora só cabe esperar a sentenza do xulgado.
As gravuras do concello, onde podemos ver motivos verdadeiramente espectaculares, atópanse nun estado de abandono lamentable, totalmente desprotexidas, os accesos comidos pola matogueira e sen sinalizar.  
 

 

 

BARALLA
Petroglifos da Pena do Oso: Traigo aquí este petroglifo por estar entre as parroquias de Covas (Baralla) e Armea (Láncara), se ben, despois de facer as comprobacións correspondentes, coido que está en terreos da aldea de Leirado (Armea-Láncara). Nun afloramento rochoso lixeiramente inclinado pódense ver unhas 60 coviñas, algunhas con suco, e as letras L e S de factura claramente posterior. No PXOM do Concello de Baralla, onde se inclúe, identifican o S, coido que erradamente, cun serpentiforme.
Para máis información, ver o meu blogue: Mámoas e castros da comarca dos Ancares.

BEGONTE
Petroglifos de Donalbai: Atopados a principios do ano 2011. Trátase dunha laxe duns 20 metros de longo por 10 de ancho, con círculos concéntricos. O arquitecto Carlos Sánchez-Montaña constatou que estes petroglifos serviron para ordenar co tempo o territorio. 
Machado: No ano 1958, don  Darío Arias atopou un machado de talón de dobre anel que doou ao Museo de Lugo.

BURELA
Petroglifo no castro de Burela (Cabo de Burela): Coviñas.
 

CARBALLEDO
Petroglifos do Monte do Fabeiro: La Voz de Galicia, na súa edición de Lemos do día 21 de agosto de 2013, recolle a descuberta de dúas penas con petroglifos no monte do Fabeiro, entre Veascós e Vilaquinte, os primeiros atopados no concello, e que segundo Gonzalo Meijide, arqueólogo de Patrimonio en Lugo, puideron ser reutilizados como marcos divisorios entre as dúas parroquias. O seu descubridor foi Miguel Suárez que conta que había máis penas con petroglifos non moi lonxe, mais que foron destruídas hai tempo cando fixeron un cortalumes; e que preto do Fabeiro hai un gravado en forma de L invertido cun burato no medio. Ambas as dúas penas presentan unha serie de motivos circulares.
Petroglifos do Penedo do Mouro (Castro): Segundo asegura o propio Miguel Suárez, neste lugar hai unha pena con cazoletas.

 

CASTRO DE REI 
Estatua-menhir de Orizón (Quintela-Orizón): Datada na Idade do Bronce, atopada nunha pista no ano 2012, preto da necrópole tumular Cinza da Moura. Foi estudada polo arqueólogo Francisco Hervés. Trátase dunha estatua-menhir realizada en lousa con cubetas decorativas que se colocaría preto dun túmulo ou dun espazo funerario adicado a unha figura de relevancia social, posible representación dun heroe. Ten 60 cm de alto, 57 cm de ancho na parte superior e 38 cm na inferior que pode indicar a reprodución dun torso humano. Exposta no Museo do Castro de Viladonga. 
Machado (Castro de Viladonga): Machado de tipo único, residual da Idade do Bronce. Puído ser unha ferramenta ou usarse como peza de cambio, ou mesmo ter un valor votivo ou simbólico. 
 

 

CASTROVERDE
Petroglifos do Alto de Paraños (A Meda): Inéditos. Localizámolos o día 1 de xuño de 2014 no Alto de Paraños, non moi lonxe do coñecido como Marco da Rodeira dos Soles, lindeiro entre os concellos de Castroverde e Lugo. Varias penas con coviñas de distintos tamaños realizadas en soporte granítico.  
Petroglifos do Castro de Soutomerille: Hai unha rocha con cazoletas. 
 

 

CERVANTES
Petroglifos da Campa do Barreiro ou Montes de Robledo: O día 25 de agosto de 2013, a documentalista Pilar Carpente máis eu demos a coñecer os primeiros petroglifos situados na comarca galega dos Ancares. Foi preto dun sendeiro que sobe ata a Campa do Barreiro, cara a Fonte dos Namorados, a uns 1.100 metros de altitude sobre o nivel do mar. Trátase de 26 coviñas insculpidas nunha rocha lixeiramente inclinada cara a posta do sol, cara o oeste. As medidas das cazoletas, bastante erosionadas e de pouca profundidade, van dende os tres aos sete centímetros de diámetro. Sete cazoletas, situadas no centro do panel, forman un círculo. Na parte inferior da pena hai unha pequena pía de forma ovalada que mide 14 centímetros na parte máis longa e 10 centímetros na menor, e cunha profundidade de 5 centímetros. Tamén hai gravado un suco de 14 centímetros de longo. A localización foi comunicada ao Servizo de Patrimonio Cultural en Lugo e ao Concello de Cervantes.
Petroglifos da Campa de Campo Redondo: Unha semada despois da descuberta da Campa do Barreiro, o día 31 de agosto, localizamos unha pena, a xeito de "altar", situada no medio da campa do Campo Redondo, entre a aldea de O Piornedo e o Pico do Mustallar, composta por coviñas redondas e ovaladas.
Petroglifos de O Piornedo: Tamén o día 31 de agosto, localizamos en O Piornedo, preto da capela do San Lourenzo, dúas rochas con coviñas, unha delas cunha cruz latina, que na actualidade forman parte dun muro.
Petroglifos da Boca do Campo: Nas proximidades do Pico do Corno ou do Corno Maldito, a uns 1.500 metros de altitude sobre o nivel do mar, na parroquia de Donís. Segundo me informou Iago López Fuenteseca trátase de tres penas con coviñas de distinto tamaño situadas nunha campa onde, ademais das ruínas das cabanas dos pegureiros que levaban alí o gando, tamén se pode ver unha estrutura pétrea circular (corro), a xeito de círculo lítico. Nas inmediacións hai máis penas con coviñas.
Petroglifos da Golada da Boca do Campo: Iago López tamén me informou da existencia de máis penas con coviñas na Golada da Boca do Campo, preto da campa da Boca do Campo.
Petroglifos da Mallada do Mostallar ou Braña dos Estremeños: Aos pés do pico Mustallar. Rocha granítica con, ao menos, media ducia de cazoletas.
Para máis información pódese ver o meu blogue Mámoas e castros da comarca dos Ancares
Petroglifos de Poso: O día 8 de marzo de 2014 Pilar Carpente máis eu localizamos unha nova pena con gravuras inéditas na aba do Pico da Legua, na aldea de Poso, parroquia do Pando. Nun panel granítico contabilizamos nove cazoletas bastante erosionadas cun diámetro de entre nove e once centímetros. 
Petroglifos do Teso do Acevedo (Poso-O Pando): Localiceino o día 5 de xuño de 2014 grazas ao amigo José de Vilarín, de Murias de Rao, en Navia de Suarna. Cinco rochas graníticas onde se distribúen máis de cen cazoletas. Na máis grande, horizontal, duns 15 x 15 metros, podemos ver máis de medio cento. As medias van dende os 3 aos 7 centrímetros de diámetro, e unha profundidade que oscila entre os 0,5 e os 2 centímetos.
Para máis información, pódese consultar o meu blogue Mámoas e castros da comarca dos Ancares. 

 

CERVO
A Langoira (A Langoira-Castelo); A Atalaia (San Cibrán-Cervo); Castro da Rueta (A Rueta-Cervo); Castro do Coído (xunto o polígono industrial de San Cibrao).
Petroglifos da Atalaia: Situado nas inmediacións do castro da Atalaia. Trátase de tres penedas graníticas gravadas con cazoletas. Un dos petroglifos atópase moi danado debido a que a pedra se utilizou para facer lume.
Petroglifo de A Langoira: Gravura dada a coñecer no mes de maio de 2012 pola Asociación MariñaPatrimonio co motivo dun reticulado.
Membros de MariñaPatrimonio descubriron un petroglifo no concello formado por catro círculos concéntricos unidos por un trazo, motivo semellante aos atopados no sur de Galiza.
 

 

CHANTADA
Abeleda e Vila de A Grade (A Grade); Airoá e Pena Aveado (Pesqueiras); Pedra Escrita (A Sariña); Pena das Mentiras (Vilaúxe). Serra do Faro. 
Petroglifos da Serra do Faro: Entre os concellos de Chantada e Rodeiro, e as provincias de Lugo e Pontevedra. Nas inmediacións da ermida de Nosa Señora do Faro, de afamada romaría, había varias penas con petroglifos que foron destruídas. Aínda se poden ver algunhas penas con gravuras. 
Petroglifos da Pena Aveado: Somerxido polo encoro de Belesar. 
Segundo información da Voz de Galicia, na súa edición de Lemos (29-06-2011), os petroglifos de Chantada están a ser estudados por Begoña González que realiza unha investigación sobre as gravuras do sur da provincia de Lugo, uns gravados descoñecidos non só polo grande público, tamén polos estudosos da arte rupestre galega.

A FONSAGRADA
Machados de Bronce de Mazaeda (Mazaeda-San Pedro de Neiro); Penas de Redollán (Crecencia-San Pedro de Río). 
Machados: Aínda que non existen referencias concretas a algún tipo de asentamento da Idade do Bronce, preto do castro da Coroa (Moreira) atopáronse seis machados dispersos pola zona. A mediados dos anos cincoenta do pasado século, o señor Manuel Fernández, da casa de Salvador, de Mazaeda (parroquia de San Pedro de Neiro), ao facer unha gabia para unha canle do rego dun prado, tamén atopou varios machados de talón de dobre anel e outros incompletos, ademais dun anaco de chumbo en Mazaeda.
 

FOZ
Vaso funerario (Cangas de Foz): No Boletín da Comisión de Monumentos de Lugo (1945), J. Trapero deu a coñecer un vaso funerario atopado como consecuencia dun derrube ao facer as obras para a construción dos nichos do cemiterio de Cangas. Quedaron á vista varias cistas con restos cerámicos e unha vasilla fusiforme constituída por un poliedro octogonal, cuxa parte máis estreita se implanta nun cono truncado de ampla curvatura, case hemisférica. A característica máis chamativa deste vaso son as asas ou "aletas" a ambos lados, perforadas en sentido lonxitudinal e cuxos ocos, ao atoparse a vasilla pechada se corresponden perfectamente, de sorte que, facendo pasar unha corda polos ocos, este queda hermeticamente pechado. Ten adornos incisos que se entrenzan, característicos da Idade do Bronce. 
 

FRIOL
Petroglifos do Cordal de Ousá: No mes de outubro de 2013, Brais Rodríguez Romero achegoume información sobre as gravuras dunhas coviñas insculpidas en varias penas, algunhas das cales presentan un suco que emboca nunha pía. Mais hai un grupo que chama poderosamente a atención: trátase dun gran panel, situado xunto un afloramento rochoso que forma unha especie de acubillo, con ducias de coviñas gravadas sobre o mesmo que semellan estar aliñadas. 
Petroglifos no Monte da Medorra (Cotá): O Monte da Medorra, onde ao menos hai tres mámoas, situado no límite entre os concellos de Friol e de Outeiro de Rei, o día 14 de marzo de 2015, Brais Rodríguez Romero máis eu localizamos algunhas penas con pequenas coviñas.
Cotá: Apareceron uns moldes bivalvos da Idade do Bronce, utilizados na elaboración de machados de tope de dúas arnelas.

 

 

 

GUITIRIZ
Chousa das Calzadas ou Agro das Calzadas (Buriz); Pena Bicuda (As Mezoiras-Buriz); Monte Pilreo (A Pedreira-Buriz).
Petroglifos da Chousa ou do Agro das Calzadas: Pódese dicir que se trata dun exemplar único na área galaico-portuguesa. Din González Reboredo e Luaces G. Rosón que consta, en liñas xerais, dun cuadriculado central irregular, moi desdibuxado nalgunnhas das súas partes pola erosión e enmarcado a ambos os lados por dúas figuras formadas por tres ferraduras concéntricas cada unha. É de destacar que a figura de ferraduras concéntricas situada á dereita aparece seccionada pola prolongación dos ragos horizontais da cuadriculación en número de seis, constituíndo a sexta representación a base da gravura. Este conxunto inscultórico non ten claros paralelos e escapa polo momento a todas as tipoloxías dos petroglifos galegos. Somente o reticulado é relativamente de frecuente aparición. Os oicomorfos correntes representados na arte rupestre europea semellan unhas construcións totalmente distintas, xeralmente elevadas e de teito apuntado. Na parte superior o Agro das Calzadas vense dous círculos, un con cazoleta central, acompañados dalgunha cazoleta illada. Tal conxunto pode ser interpretado como a representación do disco solar, acompañado de estrelas ou soles menores. As gravuras foron realizadas por medio da técnica de abrasión, de moi coidada elaboración. Na cara norte da pena hai unha figura en forma de cruz, posible cristianización do lugar. Nalgúns aspectos ten semellanza co ídolo de Peña Tu. 
Petroglifos de Pena Bicuda: Dúas penedas, unha con coviñas e a outra con círculos concéntricos con cazoleta central e suco de entrada ou saída. Esta segunda pena foi partida para aproveitar como material da construción.
No Museo de Lugo custódiase un anaco dun petroglifo atopado na parroquia de Buriz.
Castro Quenllas do Forno: Bouza Brey e López Cuevillas din que no ano 1897 apareceu un machado da Idade do Bronce, doado no 1926 á Facultade de Filosofía e Letras da Universidade de Santiago por Santiago de la Iglesia.
Vaso: No lugar da Igrexa, no Buriz, atopouse un vaso da Idade do Bronce. Atópase no Museo do Castelo de San Antón da Coruña.
 

 

 

 

GUNTÍN DE PALLARES
Pena Lousada (Xoaine-Entrambasaugas); Pena do Castelo, Pena da Ermida e Pena da Escrita (Monte de Meda); Monte Barreiros (Alto da Goia-Pradeda).
Petroglifos da Pena do Castelo: A finais do mes de outubro de 2013 localicei unha pena con dúas coviñas feitas pola man do home e con pías naturais, situada na Pena do Castelo, un lugar elevado que divide dúas parroquias do mesmo nome: Monte de Meda, unha pertencente ao concello de Guntín de Pallares e a outra ao de Lugo. Unhas veciñas do Picato e outra de Monte de Meda contáronme que non moi lonxe hai outra pena coñecida como Pena da Escrita, con coviñas e pías que, segundo a lenda, foron feitas polos mouros. 
Petroglifos de Pena Lousada: Con coviñas e unha aspa como únicos motivos. Rodeada por oito mámoas.
Mougán: Apareceu un machado de tope de dous aneis da Idade do Bronce. Citado por López Cuevillas e Bouza Brey. 
Amuleto: Pouco antes de mediados do pasado século XX, o director do Museo provincial de Lugo, Manuel Vázquez Seijas, enviou a Florentino López Cuevillas unhas fotos e a descrición dunha pequena peza de arxila decorada e cunha perforación. Toda a superficie do arco da peza atopábase decorada cunha serie de incisións lonxitudinais e transversais. Apareceu na ourela esquerda do río Foxoiro, no lugar coñecido como San Roque, preto de Xoaine, na parroquia de Entrambasaugas. Atopouno un neno de 12 anos de nome Manuel Gandoy Rodríguez quen asegurou ver no mesmo sitio outra pedra igual pero que non chegou a recoller. Escribe López Cuevillas que hai que colocar esta peza dentro do marco das esculturas pre ou protohistóricas, xa que por ningún dos seus caracteres se pode encaixar en data posterior á conquista romana. Malia o anterior, non lle foi posible clasificala con seguridade nunha época determinada por non atoparlle un paralelo exacto, ademais de descoñecer o contexto onde se recolleu. Si se sabe que nas proximidades hai uns campos de mámoas (campo da Goia e monte Barreiro), non localizándose ningún castro nas proximidades. A probable procedencia tumular ou da Idade do Bronce da peza semella afirmarse ao considerar que o raiado que a decora trazouse cunha técnica igual á empregada en moitos exemplares de cerámica campaniforme, ademais de que a perforación bicónica aparece en armas da época do Bronce, podendo engadirse que a decoración de raias cruzadas utilizouse tamén nos ídolos-pracas do Megalitismo. Desbotado o uso como arma, Cuevillas di que se debeu utilizar como adorno, como un pequeno ídolo ou amuleto, quizais vencellado cun culto lulnar, ou que pola súa traza astiforme semellarían os cornos dun touro ou dunha vaca, animais representativos de divindades en moitas relixións que actuarían como protectores antes distintos males. 
 

 

 

O INCIO
A Penela (A Cervela); A Medorriña (Seixas-A Cervela); Pena Escrita (Goo); Novelín (O Incio); Pena da Escrita (Rendar); Pena (Pena-San Pedro de Incio); Pena da Ferradura (Viloira-Santalla de Bardaos); Pena Escrita (Treimonte-Sirgueiros); Pedra de San Mamede e Pena da Escrita (Trascastro); Agro do Pepe e Pena do Castrillón (Vilasouto); Pena da Ferradura (Agro de Trasmonte-Vilasouto); Xunto a necrópole megalítica de Santa Mariña.
Petroglifos do Agro do Pepe: Os actos vandálicos (gravuras sobre a rocha) e a acción das augas do encoro de Vilasouto, que cubren a maior parte do soporte pizarroso cando chega ao nivel máis alto, están a danar gravemente o conxunto. As gravuras foron realizadas pola técnica da percusión con cruciformes, coviñas, ferraduras e un antropomorfo como figura central con indicación das extremidades, ollos, boca e probablemente os órganos xenitais de ambos os dous sexos que, para algúns autores, sería a representación dunha divindade feminina de carácter funerario; baixo os brazos extendidos obsérvanse dous cruciformes simples que semellan unha certa escea de proteccionismo semellante á que se observa na Pena do Polvorín (A Coruña). Da coviña superior parten varias canles que rematan en senllas cazoletas de pequeno tamaño, ofrecendo o conxunto a imaxe dun tocado. No remate das supostas extremidades superiores pódense ver o que semellan dedos. 
Petroglifos da Medorriña: Preto dun campo de mámoas moi alteradas polos labores agrícolas, na parte máis elevada, hai unha rocha con coviñas moi erosionadas.
Petroglifos da Pedra de San Mamede: Sobre unha laxe de pizarra, presenta dez cazoletas e dúas gravuras con forma de ferradura.
Petroglifos da Pena das Ferraduras (Vilasouto): Nove pedras con gravuras. Unha presenta unha figura antropomórfica feita con coviñas unidas por canles. Nas outras podemos ver ferraduras, cazoletas e outros temas.
Petroglifos de A Penela: Nas inmediacións da capela de San Roque, erixida sobre un outeiro. A erosión apenas permite distinguir as gravuras.

 

 

 

LÁNCARA
Pena do Oso (Leirado-Armea); Armea de Abaixo (Lama); Castelo Vello (no castro do Castelo Vello-Ronfe).
Petroglifos de Armea de Abaixo: Localizado no ano 2000. Foi reutilizado como marco divisorio entre os concellos de Láncara e Samos.
Petroglifos da Pena do Oso: Trátase dun afloramento rochoso lixeiramente inclinado cunhas dimensións aproximadas de 3x4 metros. Na pena insculpíronse unhas sesenta coviñas, algunha con suco, e as letras L e S de factura claramente posterior. O S, no PXOM do Concello de Baralla (incluíronno por estar no límite entre os dous municipios), interprétase, coido que erradamente, como un serpentiforme. Pode que as letras fagan alusión a dous lugares en que a pena actuaría como marco divisorio, mais ignoro a cales se poden referir. Pode que o L se refira á aldea de Leirado, canto ao S non atopei ningún sitio, nin na macrotoponimia nin na microtoponimia que achegue algo de luz. As persoas consultadas tampouco alumaron a resposta.

LUGO
Pena Fita e Pena do Castrillón (Adai); A Pena Escrita (Vigo-Bacurín); Monte de Camoira (Camoira); Pena do Castelo (O Picato-Monte de Meda); Nas inmediacións do castro de Penarrubia (Orbazai); Castro de Pedreda (Pedreda). 
Castro de Pedreda: Primeiro Murguía na súa Historia de Galicia, e despois Luis Carré Alvarellos no Boletín da Comisión de Monumentos de Lugo (1949), cita unha rocha calcaria con gravuras neste castro. 
Petroglifos do Monte de Camoira: Inventariados a finas do mes de outubro de 2014. Trátase de tres penas, unha con circulos concéntricos e cazoletas, algunhas unidas por un suco, e dúas con cruces de factura posterior.
Petroglifos da Pena do Castelo: A finais do mes de outubro de 2013 localicei unha pena con dúas coviñas artificiais e varias pías naturais. Atópase na coñecida como Pena do Castelo, entre dúas parroquias que levan o mesmo nome, Monte de Meda, unha pertencente ao concello de Guntín de Pallares e a outra ao de Lugo. (Ver Guntín de Pallares).
Petroglifos da Pena do Castrillón: Dous grupos de gravuras sobre rocha granítica. O primeiro con vinte e catro motivos circulares con cruz central, combinados con coviñas e un motivo de difícil interpretación. O segundo panel presenta varios círculos con cruz central.
Petroglifos da Pena Fita: Dados a coñecer por Vázquez Seijas no ano 1957. Vinte coviñas distribuídas por unha rocha granítica.
Xacemento en Coeses: Xacemento funerario de finais da Idade do Bronce ou comezos da Idade do Ferro que o Ministerio de Fomento quere destruír pola construción dunha autrostrada. Ver a entrada Apéndices neste mesmo blogue. 
Xacemento de Pena Fita: Da Idade do Bronce. Apareceu abundante material cerámico. Moi preto localizouse unha estrutura de "fondo de cabana", escavada sobre a rocha, con dezaoito buratos para postes. Na parte central hai unha dobre pía circular e rectangular. 

 

 

 

MONDOÑEDO
Os Castelos (Viloalle); Sasdónigas (Sasdónigas).
Petroglifos dos Castelos: Cazoletas. Hai que sitúa neste monte un asentamento neolítico, un castro e unha fortaleza medieval.
Sasdónigas: Curiosas gravuras nunha rocha que forman unha especie de escada.
Altar da Recadieira: Tamén coñecida como Pedra do Unto. Citado por Villa-Amil y Castro no ano 1873. Eladio Rodríguez González, no seu Diccionario enciclopédico gallego-castellano (1958) di que este altar se atopa no coto da Recadieira e que é un dos máis caracterizados, pois non só está situado nun lugar notable polos restos prehistóricos que agocha, senón que a rocha que o constitúe ofrece o burato e a canle que deberon servir para cerimonias relixiosas e expiatorias, e a poucos pasos atópase un muro de pedras en fileiras regulares que sen dúbida foron sepulturas, atopándose ademais un torque de ouro.
Idade do Bronce: En Estelo, parroquia dos Remedios, apareceu un machado de tope. Citado por López Cuevillas e Bouza Brey.

 

 

MONFORTE
Xacemento da Idade do Bronce: Nun desprendemento de terras nun monte de A Vide saíron á luz 7 machados de tope. Citado por López Cuevillas e Bouza Brey. Os mesmos autores citan outro machado de tope atopado nalgunha parte do concello. 

MONTERROSO
Fincas da Escrita (Fufín); Rocha Tumba (Lardeiros-Ligonde); Satrexas (Satrexas); Sirgal (Sirgal).

MURAS
Petroglifo de Pedra Chantada.

NAVIA DE SUARNA
Un veciño de Savane contoume que no antigo camiño que comunicaba Savane con Vilarpandín, no lugar coñecido como A Canceliña, había tres penas que tiñan esculpidas unhas figuras con forma de ferradura e cazoletas. Foron destruídas por unha escavadora no ano 1969 ao ampliar o camiño.

AS NOGAIS
A Pedra das Marcas (Santo André das Nogais): O día 6 de marzo de 2015, o amigo Abel Iván Arias levounos ata o monte coñecido como Chao da Canda, a 954 metros de altitude, situado por riba das aldeas de Vilavexe e da Lama da Vila, na parroquia de Santo André das Nogais. Ata finais dos anos setenta ou principios dos oitenta do pasado século XX, a pena onde había varias gravuras foi destruída con dinamita cando se acondicionou o terreo para pradarías. Na actualidade os anacos da desfeita están amoreados nunha beira do prado, a carón dun camiño. Como xa caída a tarde só puidemos distinguir dúas pías nunha das esquinas e o que semellaba a representación da pegada dun animal. Ao día seguinte pola mañá, integrantes do Grupo de Acción Cultural Patrimonio dos Ancares achegámonos de novo ata a Pedra das Marcas. Despois de limpar a pedra observamos que a pegada non era tal, senón a inscultura dunha ferradura. A pedra, en total, ten catro ferraduras gravadas, dúas pías de forma tirando a ovalada e tres pequenas cazoletas. Destas últimas non é doado distinguir se son naturais ou feitas pola man do home. Só neste anaco de rocha de cuarcita, duns 90x50 cm, atopamos restos de gravuras, os efectos da dinamita foron letais para o resto. Os sucos dos gravados non están moi desgastados o que, unido á tipoloxía dos mesmos, fainos pensar nunha cronoloxía medieval. Malia isto si nos chaman a atención as dúas pías de forma ovalada, claramente artificiais, asociadas ás ferraduras. Ao parecer esta rocha non actuaba como marco divisorio, nin de aldeas nin de herdades. Segundo a lenda, aquí había agochado un tesouro. Estes son os primeiros petroglifos documentados no concello de As Nogais, e os décimos da comarca galega dos Ancares que durante os anos 2013 e 2014 foron localizados polo noso colectivo.
Unha veciña de Doncos contoume que de nena a súa nai xogaba nunhas penas con figuras gravadas preto do antigo camiño real que comunicaba Doncos con Castelo.
A Mediados do mes de febreiro de 2015, integrantes do noso Grupo de Acción Cultural Patrimonio dos Ancares e da Asociación de Veciños de Torés peiteamos as inmediacións da Cova da Moura onde existe unha pena coñecida como Pedra das Ferraduras e que, polo de agora, non atopamos. 
 

OUROL
Petroglifos do Chao de Sinás e Coto do Xesto (Besteburiz/O Xesto-Miñotos): Nas dúas estacións hai, ao menos, unha ducia de penas con gravuras.
Parque Eólico Álabe-Mareiro: Nos traballos de Estudo do Impacto Arqueolóxico documentouse a existencia dun grupo de mámoas e trece rochas con petroglifos. Dous dos túmulos e catro petroglifos sufriron severos impactos.

OUTEIRO DE REI
Santa Comba (Santa Comba-Aspai); Pena Marela (entre as parroquias de Aspai e Vicinte); Reitoral de Martul (Martul); O Castro (San Fiz de Paz); Monte de Bravos (Bravos-Vicinte); Pena do Ouro (no Monte Peizás, entre os concellos de Lugo e de Outeiro de Rei).
Gravura de Martul: A principios do mes de novembro de 2013 achegueime ata Martul xa que tiña coñecemento dunha gravura que hai na reitoral e que, segundo as poucas referencias das que dispoñía (unha cita de Guerra Mosquera no Boletín da Comisión de Monumentos de Lugo, 1976), situaban no Neolítico. Trátase da imaxe dunha figura humana insculpida nunha pedra do muro da casa con trazos ben definidos e profundos que debuxan o corpo, brazos, pernas e cabeza onde se aprecian a boca e os ollos. Quizais represente a unha divindade feminina espida, unha deusa da fecundidade. Segundo me contou un veciño a pedra foi reutilizada para tapar unha antiga ventá. A tradición oral di que foi atopada nunha mámoa, se ben é certo que se descoñece en que lugar se ubicaba o enterramento. Eu amoso as miñas dúbidas canto á súa adscrición ao Neolítico, situándoa, en todo caso, na Idade do Bronce, ao igual que o vaso de borde revirado atopado nunha mámoa do Cordal de Acevedo localizado na mesma parroquia. 
Petroglifos do Monte de Bravos: O día 14 de maio de 2014 localicei dúas penas graníticas con petroglifos, non moi lonxe da anta megalítica de Bravos. Nunha presenta coviñas artificiais e pías naturais, e outra un podomorfo.
Petroglifos de Santa Comba: 
Petroglifos dos Montes de Peizás: No límite entre os concellos de Outeiro de Rei e Lugo. Varias penas con gravuras. Unha das rochas, coñecida como Pena do Ouro ten gravados círculos concéntricos, labirintos, coviñas, cruces, etc. No ano 2012 apareceu outra pena con cazoletas. 
Petroglifos da Pena Marela: Pena próxima a un campo de mámoas que actuaba como divisoria entre as parroquias de Aspai e Vicinte. Ten gravadas unha pequena cruz e, ao menos, tres coviñas que Brais Rodríguez Romero máis eu documentamos o día 14 de marzo de 2015.  
Petroglifo de Santa Comba: O día 14 de marzo de 2015, Brais Rodríguez Romero máis eu documentamos sobre unha pena granítica de 2,75 x 0,70 metros a gravura dunha figura antropomorfa formada por un círculo superior de 17,5 cm de diámetro da que parte unha liña vertical de 0,18 cm cunhas liñas en forma de brazos de 10 e 9,5 cm respectivamente. Xunto o círculo, na parte esquerda, hai tres pequenas coviñas de 2,5 cm de diámetro e unha profundidade de 0,5 cm. A figura "mira" cara un campo de mámoas situado nas proximidades. No monte de San Xoán de Parada e en Candai apareceron dúas pedras (pedrafitas) con motivos semellantes. Nunha pedra próxima localizamos unha pena con tres coviñas. (Ver o apartado neste mesmo blog adicado aos Círculos Líticos e Pedrafitas de Galicia e Apéndices).  
Vaso de Martul: Vaso de borde revirado pertencente á Idade do Bronce.


 

 

 

PALAS DE REI
Monte Cogorzo (Cabana); Pedra do "Reloj" (Monte Cabana-Cabana); O Marco (Merlán); Casa dos Mouros (Chorexe-Pidre).
Pedra do "Reloj": O día 18 de xaneiro de 2015, Cristina Vázquez Neira e Xurxo Broz Rodríguez, do Museo da Terra de Melide, informáronme que sobre dúas penas graníticas, que forman parte do mesmo afloramento, vense tres círculos concéntricos, o máis nidio nunha pena e os outros dous, moi erosionados, na outra. Neste monte hai moitas mámoas e outras penas con petroglifos, bastante dispersos, con combinacións de coviñas, círculos simples e unha gran pena con coviñas e un cruciforme de gran tamaño.

PANTÓN
Acedre (forma parte dunha casa-Acedre); Pesqueiras (Atán); Monte San Paio (Eiré); Pedra de Espasantes, Sitio das Saíñas (Espasantes); As Canizas e Vilaxilde (Vilaxilde-Espasantes); A Cariza e Cancelada (Espasantes); Torre do Castro (preto do castro da Torre do Castro-Espasantes); Augas Santas (As Augas Santas-Pantón); Pena da Cima da Costa e San Romao (Vilar de Ortelle); No camiño que une as aldeas da Míllara e Valboa hai unha pena con cazoletas.
Petroglfios de Augas Santas: Coviñas insculpidas en dúas penas que actúan como basamento dun cruceiro moderno, que substituíu a outro de madeira, situado nas inmediacións do santuario de Augas Santas, asociado, posiblemente, a algún tipo de ritual relacionado coas augas con propiedades salutíferas que manaban en varios puntos do lugar; tamén se ve unha especie de cruz ou "T" de factura moderna. Hoxe en día só se conserva a coñecida como A Fonte da Virxe. Segundo me comentaron uns veciños, en tempos había outro manancial e dous pozos, un situado detras do santuario de orixe románica, coñecido como Pozo de Santa Lucía. Nunha pedra, que actúa como muro dun galiñeiro, vese unha curiosa figura humana, a todas luces de época moderna, que podería representar a algunha divindade. Segundo o arqueólogo Iván Álvarez, en información recollida de La Voz de Galicia, as liñas que arrodean á figura poderían simular unha aura, nun intento de esculpir un motivo de carácter relixioso.
Petroglifos de Cancelada: Brais González, de Vilaxilde, atopou catro rochas con gravuras de cazoletas. Con anterioridade xa descubrira os petroglifos da Torre do Castro. Nos terreos do pazo de Espasante hai outra peneda con insculturas.
Petroglifo de As Carizas: Rocha con cazoletas descuberta no ano 2007. 
Petroglifo da Pedra de Espasantes: Luis Carré Alvarellos publica un artigo no Boletín da Comisión de Monumentos de Lugo (1949) onde dá conta dunha pena con 32 coviñas descuberta polo seu irmán Leandro.  
Petroglifos do Monte San Paio: Un veciño descubriu varias rochas con cazoletas cando examinaba un terreo para facer o deslinde de varias parroquias. Nas inmediacións hai unha mámoa parcialmente danada hai anos pola construción dunha pista.
Petroglifos da Torre do Castro (Espasante): Dado a coñecer por Luis Carré Alvarellos no Boletín da Comisión de Monumentos de Lugo no ano 1949. Foi descuberto polo seu irmán Leandro a carón do camiño enlousado que conduce ao castro próximo. Consta de 32 coviñas. 
Na Oficina de Turismo de Ferreira de Pantón custódiase unha pedra granítica con gravuras de círculos concéntricos e coviña central de procedencia descoñecida. Decatáronse dos debuxos cando ía ser utilizada para un muro de contención en Pesqueiras, na parroquia de Atán. Ao seren trasladada por unha pa, perdeu un anaco.

 

 

 

 

PARADELA
Lousa decorada de Barán (Barán): No castro da Croa de Barán apareceu unha lousa exenta con incisións que foi estudada por J. Carballo e publicada no Boletín da Comisión de Monumento de Lugo (1943). Di que as liñas que se ven pertencen ao grupo de representacións ultra-esquemáticas que representan unha danza funeraria pertencente á Idade do Bronce. Non se debe incluír nos gravados rupestres clásicos, senón entre os motivos decorativos por veces moi arcaizantes, bastante corrente na época dos castros.
 

PEDRAFITA DO CEBREIRO
No mesón de "San Xiraldo", antigo hospital de peregrinos, está a copia dun petroglifo orixinario de Salcedo, concello de A Pobra de Brollón. Pódense observar dúas figuras humanas e tres animais, dous con espadas gravadas no ventre (hai quen ve unhas frechas). Segundo me contaron, existen outras dúas copias, unha en Barcelona e a outra en Sevilla. A pedra foi reaproveitada no ano 1952 (data que aparece na parte superior esquerda) como lintel da porta dunha palloza.

A POBRA DO BROLLÓN
Petroglifo de Salcedo: Na parroquia de Salcedo atopouse un petroglifo, hoxe en día desaparecido, do que se conserva unha copia no mesón de "San Xiraldo", no Cebreiro (ver Pedrafita do Cebreiro). 
Petroglifos de Óutara: Nesta parroquia, lindeira co concello de O Incio, consérvase unha pena con coviñas e cruciformes.

PORTOMARÍN
Petroglifos de Pena Maior (Vilaxuste): Gravuras de cazoletas con sucos. Tamén hai outra pena con coviñas e unha cruz que actuaba como marco divisorio entre as parroquias de Vilaxuste e Recelle. Había outra rocha con gravuras que foi destruída hai anos. (Información achegada por Pilar Carpente e Xermán Souto).

QUIROGA
Machados de Hospital: Da Idade do Bronce. Catorce machados que apareceron non lugar do Agro Vial, no lugar de Carballo. Catro teñenn un só anel, dez dobre anel. No Museo Provincial de Lugo.
Petroglifos: Contáronme que non PXOM que se vai a aprobar proximamente figuran dúas zonas con petroglifos. 
Penadominga (Bendilló):  Atopouse un "alquerque de IX" de datación tardorromana gravado nunha laxa de lousa. No Museo Provincial de Lugo.
 

 

RIBADEO
Petroglifos de As Fadegas: No mes de xullo de 2011 MariñaPatrimonio localizou uns petroglifos nunha finca de As Anzas con forma de pegadas de pés humanos e dúas cazoletas. Avisada a Dirección Xeral do Patrimonio, as gravuras xa foron catalogadas. Son os primeiros petroglifos que se atopan no concello. En principio creuse que eran once pegadas humanas e catro coviñas, mais logo de ser estudadas as pegadas, din os investigadores, son de osos o que as vincularía a un rito ao sol e ao solsticio de verán, paralelismo que se dá nos países nórdicos.

SAMOS
Os Chaos e Pena das Cazolas (Lóuzara); Os Negredos (entre Renche e San Cristovo do Real); Pena das Cuncas (Vilar de Robledo-Santalla); Pena dos Buracos; Na Serra do Édramo, entre os castros de Formigueiros e Margarida.
Petroglifos Pena das Cazolas: Laxe con coviñas. (A descriptiva foto enviouma Benxamín Balboa).
Petroglifos Pena dos Buracos: Delimitan a necrópole megalítica da Chan do Nandelo.
As insculturas do concello que puidemos comprobar presentan cazoletas de distinto diámetro.
Petroglifos Pena das Cuncas: No límite dos concellos do Incio e Samos. Laxe de pizarra con cazoletas, algunhas unidas por sucos.
Castro de Formigueiros: Acháronse varias lousas insculpidas, pertencentes ao pavimentado dunha praciña arrodeada por bancos de pedra, con representacións de peixes, cabalos e un labirinto. Nun dos soportes aparecen uns caracteres que segundo o director da escavación, Gonzalo Meijide, lembran os alfabetos ibéricos. Estaremos diante da primeira escritura prerromana aparecida en Galiza?


 

 

SARRIA
Pena da Rebouza ou Pena da Moura (Rebouza-Barbadelo); Rente (Rente-Barbadelo); Igrexa e Penedo dos Ramos (Barbadelo); San Cibrán e Monte de Santa Cristina (Betote); Capela do San Marco (Biville); Penas de Vigo (Vigo-Fafián); Pena de San Estevo (As Pedreiras-Ferreiros); Lousadela e Tosal (Lousadela); A Fonte (A Fonte-Maside); Pena de San Vicenzo(Maside); Pena dos Barrenos e Pedra da Moura (Vilerma-Maside); Santo Estevo (Maside); Zanfoga (Zanfoga-Maside); A Pena (A Pena); Santo Estevo (Requeixo); Monte de Santa Cristina (Treilán-Requeixo); Pena Escrita (Pacio-Vilamaior); Tremeado (Tremeado-San Fiz de Vilapedre); Pena do Corrial e Penelas (As Penelas-Santalla de Arxemil); Almeira (A Fonte-San Salvador de Pena); Campo da Feira e Santo Estevo (Sarria); Monte Porqueiro.
Petroglifos de Almeira: Presenta cazoletas, algunhas unidas entre si por uns sucos.
Betote: Nun xacemento calcolítico que apareceu durante as obras da autostrada A6, no tramo de Nadela a Sarria, atopouse un bolo granítico con cazoletas adscrito a este período.
Petroglifos da Igrexa: Preto da igrexa románica pódense ver coviñas, cruciformes e serpentiformes. 
Petroglifos da Capela do San Marco: Na Serra do Páramo está a capela do San Marco, de afamada romaría. No lugar houbo na Idade Media un pequeno mosteiro posto baixo o padroado do San Adrao. Acaroados á ermida hai tres sártegos escavados na rocha. Xunto un deles vese unha coviña de 10 cm de diámetro, e nas inmediación dúas coviñas illadas e unha pía de 24 cm de diámetro, todos de factura humana. Localiceinos o día 6 de xuño de 2015. Sen catalogar.   
Petroglifos do Monte de Santa Cristina: Sobre unha pena granítica, 31 cazoletas, varias delas aliñadas, coviña con círculo e tres podomorfos.
Petroglifos de Tosal: Penedas con coviñas.
Petroglifos de Zanfoga: Algunhas penas insculturadas desapareceron cando a concentración parcelaria. Consérvanse algúns soportes graníticos con cazoletas, círculos, serpentiformes, motivos que semellan pegadas de animais e ferraduras.
Luis J. Solla Fontán, no se traballo publicado no Boletín do Museo Provincial de Lugo, Petroglifos en Sarria, achega os seguintes: Pena de Barbadelo, xunto a igrexa, con coviñas, cruciformes e serpentiformes; Pena das Granxas, entre o quilómetro 2 e 3 da estrada Sarria a Portomarín, circoformes, serpentiformes e zoomorfos; A Pena do Camiño, entre os quilómetros 1 e 2 da estrada Sarria a Portomarín, cova grande e circoforme, algúns dos circoformes achéganse un pouco a uns labirintos; A Pena do Dolmen, entre Zanfoga e San Vicenzo, cova, serpentiforme e un en forma de machadiña; A Pena da Flor, entre Zanfoga e San Vicenzo, cruciforme e forma de flor; Penas de Zanfoga e de San Vicenzo, en Zanfoga, coviñas; Pena do Pombal, entre Fonte e Maside, cazoletas e "cambeiriformes"; A Pena da Constelación, entre Fonte e Maside, cazoletas; Pena das Ferraduras, por riba da igrexa de San Pedro de Maside, "cambeiriformes", ferraduras e pegadas de animais; Pena de Vilerma, coviñas, canles e "cambeiriformes"; A Pena do Mencer, xunto o castro de Santo Estevo, cazoletas e algún "cambeiriforme"; Pena Citania, entre Fonte e Santo Estevo, coviñas, "cambeiriformes" e liñas; Pena de Santo Estevo, no antecastro de Santo Estevo, combinacións con coviñas; Pena da Canteira, entre os quilómetros 1 e 2 de Sarria a Goián, coviñas, radios e cruces; Pena da Vía Láctea, entre os quilómetros 1 e 2 da estrada de Sarria a Goián, coviñas e un cico con centro en coviña; Pena de Santa Cristina, en Betote, coviñas e dous círculos concéntricos; Pena dos Sacrificios, no Monte de San Cibrao, cazoletas e canles; Pena do Romeo, coviñas e "cambeiriformes".


 

 

O SAVIÑAO
Pena do Aveado (Pesqueiras-Santo Estevo de Ribas de Miño); Leira da Rapada (Vilatán).
Castro de Abuíme: No antecastro do castro de Abuíme hai unha rocha cunha pía coñecida como A Pía dos Mouros. Nos laterais tamén se poden ver unhas coviñas. Dise que os mouros que habitaban no castro utilizaban a pía para dar de beber aos cabalos, e os buratos eran as marcas das ferraduras.
Leira da Rapada: Na parte superior da pedra cobertoira dun dolme localizado polo arqueólogo Iván Álvarez Merayo no mes de febreiro de 2014, aparecen gravados catro círculos concéntricos de cuxo centro parte unha liña ou suco. Chama a atención que este tipo de motivos, frecuentes nas representacións da Idade do Bronce, se atopen nunha anta adscrita ao Megalitismo polo que conxecturo que a pedra foi reaproveitada polos gravadores con posterioridade.
Igrexa de San Paio de Diomondi: "Alquerque de IX" reutilizado na construción da igrexa, situado na parte alta da ábsida, xunto un canzorro. Moi erosionado. A súa reutiliación no templo dános unha cronoloxía, evidentemente, máis antiga. O "alquerque de IX" coñécese tamén como "o triple recinto", interpretado como un desexo de transmitir un determinado coñecemento.

 

 

SOBER
Anllo (Anllo); Tapada do Monte (Nogueira-Anllo); Laxa da Carreira (Bolmente); Armenteiro (Bulso); Monte dos Cótaros (Figueiroá); Prados (Prados-Figueiroá); Monte do Cura (Millán); O Agro e O Barcal (Sampil-Pinol); Cadeiras, Campo da Chá, Castro das Medorras, Monte de Valderraña, Pedra da Virxe e O Toutileiro (Pinol); Agro dos Llanos, Coviñas de Foxaes, Os Lagos, Monte do Coto, O Pombar, Pedride, Pena do Galo, Pena do Cabalo, As Portelas, As Tapias, As Tercias e O Xestal (Proendos); Froxán (Froxán-Proendos); Coviñas dos Toxos e Prados (Mer-Proendos); Campo da Chá, A Cerreda, Monte de Veliños, O Val (Santiorxo); Preguiceiro (A Lama-Santiorxo). Na parroquia de Proendos había outras moitas gravuras, hoxe en día desaparecidas: Centeás, Monte do Coto, Pena da Portela, As Tapias ou As Terzas.
Petroglifos do Agro: Dúas rochas con coviñas e sucos.
Petroglifos de Anllo: Presenta motivos circulares, sucos, coviñas, cruciformes inscritos nun cadrado e o que semella un ídolo e unha paleta. Sufriu unha agresión dando as obras dunha traída de auga.
Petroglifos do Barcal: Coviñas e sucos.
Petroglifos de Cadeiras: Nas proximidades do santuario de Cadeiras, rocha granítica cunha combinación circular. Sen catalogar, demos con el en maio de 2013.
Petroglifos do Castro das Medorras: Rocha na croa do castro cunha ducia de cazoletas.
Petroglifos de Froxán: Círculos concéntricos que forman parte das pedras do muro dunha casa.
Petroglifos de Os Lagos: Dúas rochas con coviñas e sucos.
Petroglifos da Laxe do Campo da Chá: Coviñas e sucos. Segundo a lenda se se abre sae unha campá, e cando un carro pasa por riba estremece.
Petroglifos do Monte dos Cótaros: Círculos concéntricos, sucos e coviñas. Enrique Fernández Llano recolle unha lenda no seu Descripción del término municipal de Sober (1977) que fala da Pedra dos Cótaros que posúe un petroglifo. A peneda foi levada alí por unha moura xa que lle estorbaba para coller auga na fonte de Rolindes.
Petroglifos do Monte do Cura: Coviñas, Citado por Vázquez Seijas.
Pedra da Virxe: Nun afloramento granítico había gravadas varias cazoletas e pías. Segundo a tradición, nesas pías lavábase e peiteábase a Virxe. A parte gravada da pedra foi cortada e non seu lugar, aproveitando unha oquedade, colocouse unha imaxe da Virxe protexida por unha porta. Esta lenda é a orixe do santuario de Cadeiras. 
Petroglifos de Pedride: Coviñas e un motivo a xeito de phi. Cruciforme de época medieval.
Petroglifos da Pena do Cabalo: Coviñas, sucos e un posible cabalo dun trazo.
Petroglifos d Pombal: Círculos concéntricos e coviñas.
Petroglifos dos Prados ou Toxaes: Coviñas.
Petroglifos de Preguiceiro: Coviñas e sucos.
Petroglifos da Tapada do Monte: Pena con gravuras de círculos, sucos, cadrados, cruces situado xunto o regueiro Baldeiros.
Petroglifos do Xestal: Divididos en dous grupos. O primeiro consta dunha combinación de sete círculos concéntricos con coviñas asociadas. O segundo grupo atópase a uns 50 m do anterior, está formado por catro combinacións circulares asociadas a cazoletas e trazos rectos e en ziguezague.


 

 

TABOADA
Moreda (Moreda). 

O VALADOURO
Pena nas abas do Penido: Non moi lonxe do círculo lítico do Prado das Chantas hai unha pena con coviñas e pías que, nun primeiro momento, semellan naturais. Mais como di Mónica Montero Borrazás, se as pequenas son artificiais, as grandes poderían ser o resultado da erosión por existir previamente coviñas ou traballos sobre a pedra.
Brosas de Recaré: Brosas desmangadas pertencentes á Idade do Bronce. Custodiadas polo Museo de Lugo.

VILALBA
Ladra (Castro de Ladra-Ladra); Vilagondriz, na actualidade no Museo Arqueolóxico de Vilalba (Lanzós); Pena do Sombreiro (Samarugo); Penedos de Monseiván (San Simón da Costa).
Petroglifos de Ladra: Laxe no castro de Ladra coa gravura dun ofidio.
Petroglifos da Pena de Samarugo: Hoxe en día desaparecida. A primeira referencia deste petroglifo é de Manuel Murguía. Segundo a reprodución feita por Vázquez Seijas representaba o Sol e a Lúa. Cuevillas e Bouza Brey póñenna en relación coas barcas solares dos petroglifos escandinavos. García Martínez apunta unha posible relación dos deseños con cultos á fertilidade. Xosé M. González Reboredo como símbolo de conxunción luar-solar que representaría unha coincidencia dos opostos masculino/feminino.
Penedos de Monseiván: Penas con pías e coviñas asociadas, segundo algunhas fontes, a cultos ao sol, á lúa e a sacrificios de animais.
Petroglifo de Vilagondriz: Petroglifo exento realizado nunha laxe de metarenisca con varios motivos circulares. Custodiado no Museo de Arqueoloxía e Prehistoria de Vilalba.
Xacemento do Cabrón (Rodas-Samarugo): Da Idade do Bronce, apareceron obxectos cerámicos e líticos. 
Machado (Sancovade): Apareceu un machado de tope da Idade do Bronce. Citado por López Cuevillas e Bouza Brey. 
Machados: Dous foron atopados por Ángel Pérez Carballeira a principios dos anos sesenta do pasado século XX no lugar de Cornas, parroquia de San Simón da Costa. Outro atopouno a señora Carmen Freire Fraga no sitio do Chao de Laxoso, no monte das Abruñeiras.  
Outras penas: Vázquez Seijas, no Boletín da Comisión de Monumentos de Lugo (1950) cita varias penas no concello de Vilalba: A do Pico de Vilariño, con varias coviñas na parte superior; Pico do Bolo (no Monseivane), con coviñas e canles. Nos Pedrouzos de Corvelle, dúas penas con coviñas e pías. En Pedrouzos de Córneas (Smarugo), rocha con pías e coviñas. A Pena Acabalada, situado no monte das Pandas (San Simón da Costa), asociada a varias lendas. E a Pena Abaladoira de Samarugo. 

 

XOVE
Petroglifos dos Illós de Pedras Altas (O San Salvador-Monte): Dúas penas con gravuras de época histórica.
Petroglifos da Casa do Cura (Penas Agudas-O Monte): Pena con dezaoito cazoletas e serpentiformes descuberto por MariñaPatrimonio. Trátase do primeiro petroglifo atopado no concello e que xa foi incluído polo Servizo de Patrimonio da Consellería de Cultura no inventario de xacementos arqueolóxicos coa denominación de "petroglifo do Monte".


Xabier Moure
Petroglifos de Galiza/Galicia I
o noso patrimonio